Gå til indhold

EIC Accelerator

Overskriften hos EIC Accelerator er innovation, og med dette program vil Europa-kommissionen identificere og implementere såkaldte high risk, high gain innovations. Der vil være støtte til at bringe et produkt eller en løsning fra demonstrationsstadiet til en succesfuld markedsintroduktion.

EIC Accelerator finansierer udvikling af banebrydende teknologier med stort markedspotentiale, og der vil her være fokus på, at man som ansøger tænker i opskalering, både når det gælder den teknologi, som man arbejder med og den virksomhed, som man er en del af.

For EIC Accelerator vil hovedparten af støtten blive udmøntet gennem åbne opslag. Her vil der ikke være krav om, at den teknologiske løsning, der arbejdes på, skal ligge inden for et særligt tematisk område. Det er derfor muligt at opnå støtte til alle tematiske områder, så længe man udvikler en banebrydende teknologi eller innovation med mulighed for stor gennemslagskraft i markedet.

En mindre del af budgettet vil blive udmøntet via såkaldte strategic challenges, som vil være tilføjelser til EIC Accelerator. Det betyder, at der vil blive oprettet særlige ansøgningsmuligheder med egne deadlines og særskilt evaluering, men med de samme regler for ansøgning og projektgennemførelse som for de øvrige programmer under EIC. Udfordringerne tager afsæt i EU’s prioriteter inden for den grønne omstilling, det digitale område og det sunde samfund.

Hvem kan søge?

EIC Accelerator er som udgangspunkt målrettet SMV’er – herunder start-ups og spin-outs. Instrumentet vil bringe de teknologiske løsninger fra TRL 5/6 – altså demonstration af teknologien i et relevant miljø – og til markedsintroduktion. Små mid-caps vil dog have mulighed for at søge ”equity only”. Ansøger skal være hjemmehørende i et EU- eller EU-associeret land.

Den teknologi som man arbejder med, skal have stort markedspotentiale – det der i EU-termer kaldes impact innovations. Det betyder, at den løsning, som man bringer på markedet, skal sætte et effektfuldt aftryk på det marked og de brugere, som løsningen rammer. Løsningen skal have potentiale til at ændre vores liv samtidig med, at den ansøgende virksomhed tjener penge på løsningen og på den bagrund kan vækste på bæredygtig vis.

Med EIC Accelerator er det EU-Kommissionens ambition at skabe flere europæiske unicorn-virksomheder, dvs. virksomheder med en markedsværdi på over 1 mia. USD. Argumentet har fra EU været, at Europa halter efter USA og Asien, når det gælder forekomsten af disse unicorns, og det ønsker man at gøre noget ved med introduktionen af EIC Accelerator.

Evalueringen af en ansøgning til EIC Accelerator vil fokusere på bl.a. løsningens nyhedsværdi, timing for markedsintroduktion, IPR, potentialet for opskalering, kommercialiseringsstrategi, risikovurdering og det team, der skal gennemføre det ambitiøse projekt. Og så skal man demonstrere, at man har ambitioner, der rækker ud over Danmarks grænser – og gerne ud til et globalt marked.

Ansøger til EIC Accelerator skal være en SMV, der ansøger alene, og som er etableret i et EU- eller associeret land. Man søger som udgangspunkt blandet finansiering på op til 2,5 mio. euro i direkte tilskud og op til 15 mio. euro i investering. Denne investering kan forekomme enten som equity-investering eller som lånegaranti.

Ansøger indsender først en kort stage 1-ansøgning, og vurderes denne at være af tilstrækkelig kvalitet, inviteres ansøger til at indsende en fuld stage 2-ansøgning. De mest kvalificerede ansøgere inviteres herefter til en interviewrunde i Bruxelles, og på baggrund af dette interview modtager man enten tilsagn eller afslag om finansiering.

Fra deadline til endelig afklaring vil der gå ca. tre måneder.

Ansøgning

Ønsker man at søge om midler fra EIC Accelerator, skal man først have en såkaldt Participant Identification Code (PIC). Denne fås ved oprettelse på EU’s Funding & Tenders Portal. Herefter skifter man platform, og den videre ansøgningsproces forløber således på EIC’s egen ansøgningsportal. Her skal man også oprettes, før man kan påbegynde sin ansøgningsproces frem mod EU-midlerne. Ansøgningsplatformen vil have permanent åbent for ansøgning til stage 1. Bliver denne ansøgning vurderet til at være af tilstrækkelig høj kvalitet, vil ansøger blive inviteret til at udarbejde en stage 2-ansøgning. Den videre proces vil i så fald være beskrevet i kommunikationen fra EIC til den ansøgende virksomhed.

Der vil ikke være en skabelon til rådighed for udarbejdelsen af ansøgning til EIC Accelerator som man kender det fra andre områder af Horizon Europe. Ansøger vil blive guidet igennem processen via intelligente værktøjer i portalen, og en ansøgning kommer dermed til at bestå af rubrikker, der udfyldes direkte i portalen. En ansøgning vil følge den såkaldte Heilmeier Catechism tilsat en forretningsplan.

Kontakt

Barbara Spano
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 95 15
Email: bsp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. oktober 2023