Gå til indhold

Hvad er kravet for at ansøge om et postdoctoral fellowship?

  • Desuden skal du være i besiddelse af en ph.d.-grad. Hvis du endnu ikke har modtaget dit ph.d.-diplom er du stadig støtteberettiget, hvis du succesfuldt har forsvaret din ph.d.
  • Din forskningserfaring efter graden må dog ikke være på mere end 8 år. Her gælder datoen, der er angivet på dit diplom.
    • Der er visse undtagelser, herunder barsel og hvis du som borger i EU-medlems- eller associerede lande søger om reintegration fra et tredjeland.
  • Du må ikke have arbejdet eller boet i værtsorganisations land i mere end et år inden for de sidste tre år inden ansøgningsfristen.