Gå til indhold

Q&A-session om Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i Horizon Europe

Har du spørgsmål til et af delprogrammerne under Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)? Så deltag i vores én-times session, hvor vi som National Contact Points for MSCA besvarer spørgsmål om alle programdele. Vi holder denne Q&A-session torsdag den 8. juli 2021 kl. 13:00-14:00.
  • Tid og sted
  • Hvornår 08. juli 2021 fra 14:00 til 15:00

Om Marie Skłodowska-Curie Actions

Programmet Marie Skłodowska-Curie Actions yder tilskud til at uddanne og fastholde talentfulde forskere i Europa. Programmet skal bidrage til at tiltrække og udvikle talent og viden. Der ydes støtte til international forskeruddannelse, forskermobilitet og karriereudvikling. Det sker via fem forskellige bevillingstyper: Doctoral Networks, Postdoctoral Fellowships, Staff Exchanges, COFUND og MSCA and Citizens. Projektstøtten gives efter bottom-up-princippet med frit emnevalg med fokus på innovationskompetencer.

Indhold

I denne Q&A-session åbner vi ballet for spørgsmål til alle delprogrammer i MSCA. Vi vil forsøge at gruppere dem videst muligt. Da Postdoctoral Fellowships og Doctoral Networks er de førstkommende calls i 2021, forventer vi, at der vil være flest spørgsmål til disse programmer, men man kan stille spørgsmål til alle delprogrammer.

Vi vil gerne modtage jeres spørgsmål på forhånd med frist den 2. juli.

Det vil hjælpe os med at inddele og forberede sessionen bedst muligt og komme ind på de hyppigst stillede spørgsmål. Person- eller organisationsspecifikke spørgsmål vil ikke blive besvaret under sessionen.

Under webinaret er det også muligt at stille spørgsmål via chatfunktionen, og vi kan tildele muligheden for at stille spørgsmål mundtligt. Vil du være sikker på, at netop dit spørgsmål når at blive besvaret, er det dog en god idé at sende det til os på forhånd via tilmeldingsskemaet.

Efter webinaret skulle vi gerne have afklaret de fleste MSCA-spørgsmål. Skulle der derefter fortsat være spørgsmål, vil vi sende svar ud til deltagerne på skrift.

Sessionen bliver ikke optaget.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til forskere, rådgivere, virksomheder og andre med interesse for MSCA.

Sprog

Sessionen afholdes på dansk.

Sådan får du adgang til webinaret

Du modtager et direkte link til webinarrummet (Zoom), nogle dage før webinaret afholdes.

Arrangør

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Læs mere