Gå til indhold

Webinar om Doctoral Networks under Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i Horizon Europe

MSCA-delprogrammet Doctoral Networks yder støtte til oprettelse af ph.d.-uddannelser i netværk på tværs af landegrænser. Fokus er særligt på at øge international og intersektoriel forskermobilitet. På webinaret går vi i dybden med 2022-opslaget. Tilmeld dig og følg med den 23. juni kl. 13:00-14:00
  • Tid og sted
  • Hvornår 23. juni 2022 fra 14:00 til 15:00

Doctoral Networks skal give forskere nye netværk, tværgående kompetencer samt erfaring inden for akademiske og ikke-akademiske discipliner. Tilskud gives efter bottom-up-princippet med frit emnevalg med fokus på innovationskompetencer. Rammerne fastsættes gennem deltagelsesregler, der sikrer at formålet om mobilitet, uddannelse og fremragende forskning opnås.

Indhold

På webinaret dykker vi ned i indholdet i Doctoral Networks 2022-opslaget. Vi kommer omkring de forskellige typer netværk, deltagelsesregler, økonomi samt evalueringskriterier og -proces.

Derudover vil vi se nærmere på de ændringer, der er blevet introduceret siden sidste års call - dette handler blandt andet om rammerne for netværkstyperne Industrial Doctorates og Joint Doctorates.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål via chatfunktionen.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til forskere, rådgivere, virksomheder og andre med interesse i MSCA.

Sprog

Webinaret afholdes på dansk.

Sådan får du adgang til webinaret

Du modtager et direkte link til webinarrummet (Zoom) umiddelbart inden webinaret.

Arrangør

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Læs mere

Kontakt

Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk