Gå til indhold

Partnerskaber

En vigtig del af Horizon Europe er partnerskaber mellem offentlige og private parter på tværs af EU og medlemslandene og de associerede lande. De 49 partnerskaber i Horizon Europe er fordelt på tre partnerskabstyper. Partnerskaberne har et fagligt ophæng i et af de seks programmer i søjle II.
Kontakt
Jonas Toft Ludvigsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Hvert partnerskab offentliggør opslag efter projekter, der skal være med til at løse udfordringer på et givent område. Opslagene lanceres enten som en del af Horizon Europe eller nationalt. Partnerskaberne giver også medlemslandene mulighed for at samstemme deres nationale forsknings- og innovationsdagsordener.

Forskellige typer af partnerskaber

Der er tre(/fire) overordnede typer af partnerskaber i Horizon Europe. De bliver lanceret i bølger i løbet af de næste syv år.

Der er følgende partnerskabstyper:

  1. Co-programmerede partnerskaber
  2. Co-finansierede partnerskaber
  3. Institutionaliserede partnerskaber

Co-programmerede partnerskaber

Denne typer af partnerskaber tæller Europa-Kommissionen, private og offentlige parter f.eks. branche- og interesseorganisationer, virksomheder og evt. også nationale forskningsråd og andre tilskudsgivende institutioner. De Co-programmerede partnerskaber etableres via et Memorandum of Understanding mellem aktørerne.

Europa-Kommissionens bidrag er på 60-70 %, mens de øvrige parter primært bidrager “in kind”.

Partnerskaberne udmøntes via opslag i arbejdsprogrammerne under søjle II - Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne. Det er partnerskaberne selv, der formulerer opslagene. Opslagene er typisk åbne for alle. Der vil være flest af denne type partnerskaber i Horizon Europe.

Co-finansierede partnerskaber

Denne type partnerskaber tæller Europa-Kommissionen og nationale tilskudsgivende institutioner, som regel forskningsråd eller ministerier. De Co-finansierede partnerskaber etableres via en “Grant Agreement” mellem aktørerne.

Europa-Kommissionen bidrager typisk med 30-50 %, mens resten er nationale bidrag. Disse partnerskaber udmøntes via nationale opslag.

Institutionaliserede partnerskaber

Denne type partnerskaber er baseret på egen retsakt og styringsenhed. Opslagene følger dog reglerne i Horizon Europe.

Der er to typer af disse store partnerskaber:

  1. Artikel 185-partnerskaber mellem Europa-Kommissionen og en række medlemslande (en udvidet form for co-finansierede partnerskaber). Der vil blive færrest af denne type institutionaliserede partnerskaber i Horizon Europe.
  2. Artikel 187-partnerskaber mellem Europa-Kommissionen og industrikonsortier (en udvidet form for co-programmerede partnerskaber).

Oversigt over de første 14 partnerskaber (primært co-finansierede og Artikel 187)

Se oversigt med de første 14 partnerskaber (primært co-finansierede og Artikel 187), danske kontaktpersoner etc.

Senest opdateret 08. april 2022