Gå til indhold

Bliv evaluator i Horizon Europe

Ansøgninger til Horizon Europe bedømmes af uafhængige eksperter. Som evaluator får du indblik i evalueringsprocessen og nyttig viden om, hvordan ansøgninger bedømmes. Vil du være evaluator? Så læs om hvordan du registrere dig, og hvordan du aflønnes.

Europa-Kommissionen benytter eksterne og uafhængige evaluatorer til at bedømme ansøgninger og forestå review på igangværende projekter.

Registrering

Hvis du vil arbejde for Europa-Kommissionen som evaluator på ansøgninger til Horizon Europe, skal du registrere dig og nævne dine ekspertisefelter via Europa-Kommissionens portal: 

Hvis du har været evaluator i Horizon 2020, skal du registrere dig igen, hvis du ønsker at være evaluator i Horizon Europe.

Evaluatorer til Det Europæiske Forskningsråd

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) udpeger selv deres evaluatorer på basis af videnskabelige meritter. Det er derfor ikke muligt selv at registrere sig som evaluator for ERC. Evaluatorer til ERC indstilles og inviteres af ERC's Videnskabelige Råd.

Udvælgelse og aflønning

Evaluatorerne vælges ud fra Europa-Kommissionens evaluator-database. Evaluatorernes kvalifikationer skal matche de forsknings- og innovationsemner, som de skal evaluere. En Horizon Europe-evaluator repræsenterer kun deres egen faglighed i evalueringsprocessen.

Europa-Kommissionen ønsker også eksperter, der kan bedømme de etiske aspekter i en Horizon Europe-ansøgning. Registrering sker samme sted.

Evaluatorer bliver aflønnet af Europa-Kommissionen i henhold til antal evalueringsdage.

Fordele som evaluator

Evaluatorerne drager nytte af jobbet både fagligt og netværksmæssigt. De lærer rigtig meget om, hvordan EU-ansøgninger bedømmes. For de evaluatorer, der selv ville ansøge, er erfaringen som evaluator en stor hjælp i deres eget ansøgningsarbejde.

Det fremgår, af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens rapport ”Evaluations and Evaluators in Horizon 2020” udgivet i 2018 i samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Rapporten belyser, hvordan evaluatorerne oplevede evalueringsprocessen, og hvad der var de vigtige spørgsmål at få besvaret godt i en ansøgning, så den opnåede EU-tilskud.

Rapporten er baseret på 100 spørgeskemabesvarelser og 27 interviews med danske Horizon 2020-evaluatorer.

Senest opdateret 31. maj 2021