Gå til indhold

Konsortiedannelse

Internationalt og tværfagligt samarbejde er centralt i Horizon Europe. Derfor bliver der lagt stor vægt på konsortiets sammensætning og faglighed, når ansøgninger til Horizon Europe evalueres. Benyt EU-DK Support og Innovationscentrene til at finde udenlandske partnere.

Det er vigtigt, at du tidligt i processen etablerer et samarbejde med andre partnere. Du kan både søge samarbejdspartnere til dit eget projekt, eller finde projekter, der mangler en partner.

Det er vigtigt, at konsortiet består af deltagere:

  • der er de bedste til opgaven
  • der har en reel interesse i projektet og dets resultater
  • hvis erfaringerne komplementerer hinanden (undgå overlap)
  • der har tid til at arbejde på projektet.

Desuden er det en fordel, hvis parterne har kendskab til hinanden, da det letter samarbejdet. Det er også en fordel, hvis nogle af dem allerede har erfaring med europæiske samarbejdsprojekter.

Krav til konsortiedannelse

For de fleste bevillingstyper i Horizon Europe er det et krav, at mindst tre projektdeltagere fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande danner et konsortium. Der er dog undtagelser fra dette krav. Det gælder primært bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd, Det Europæiske Innovationsråd og Marie Skłodowska-Curie Actions.

Før du indgår i et projektsamarbejde, er det vigtigt, at du har sat dig ind i reglerne for konsortiedannelse, herunder reglerne for støtteberettigelse for deltagere i internationale konsortier.

Hvordan finder du samarbejdspartnere?

Europa-Kommissionens tilbud om matchmaking

Du kan benytte ”partner search”-funktionen på Europa-Kommissionens Funding and Tenders portal. Her kan du enten finde et opslag, hvor du søger eller tilbyder samarbejde. Du kan også kontakte relevante organisationer direkte via portalen.

Rådgivernetværket EU-DK Supports tilbud om matchmaking

Du kan også benytte EU-DK Supports tilbud om at finde potentielle samarbejdspartnere. På netværkets hjemmeside kan du benytte matchmaking-funktionen til at finde partnere.

Innovationscentrenes tilbud om at finde globale partnere

De danske innovationscentre rundt om i verden kan også hjælpe med at finde globale samarbejdspartnere til dit projekt. Centrene ligger i Shanghai, Boston, Silicon Valley, München, Bangalore, Seoul og Tel Aviv. Centrene hører under Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. november 2023