Gå til indhold

Kontakt en EU-rådgiver

Oversigten over EU-rådgivere er inddelt efter emne og program i Horizon Europe. Under hvert emne eller program finder du kontaktoplysninger på EU-rådgiverne i EuroCenter, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Kontakt
Mette Trojahn Petersen
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 80 59
Email: mtp@ufm.dk

Rådgivning om juridiske og økonomiske spørgsmål

Navn E-mail Telefon
Marlis Erichsen 7231 8263
Barbara Spanó 7231 9515

Rådgivning om Videnskabelig topkvalitet

Støtte til banebrydende forskning, forskningmobilitet og forskningsinfrastruktur 

Det Europæiske Forskningsråd

Navn E-mail Telefon                
Kathrine Hennings 7231 9529
Jonas Toft Ludvigsen 7231 7813

Forskermobilitet og -uddannelse via Marie Skłodowska-Curie-Actions

Navn                          E-mail                   Telefon        
Anne Maibohm  7231 8261
Marlis Erichsen 7231 8263

Forskningsinfrastruktur

Navn                           
E-mail                    
Telefon         
Ditte Nissen Lund   dnl@ufm.dk 7231 8377

Rådgivning om Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne

Støtte til strategisk forskning inden for seks forskellige programmer

Sundhed

Navn                      E-mail                Telefon
Kim L. Kryger  7231 8288

Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Navn E-mail Telefon
Birgitte Vedelstorp Andersen                        7231 8308             

Civil samfundsikkerhed

Navn E-mail Telefon
Peter Johansen Qvist              7231 8592     

Det digitale område, industri og rummet

Navn E-mail Telefon
Christian Holstein            7231 8266  
Cecilie Tornøe 7231 8284

Klima, energi og mobilitet

Navn E-mail Telefon
Jonas Toft Ludvigsen                                   7231 7813 
Marc Vestbo Jacobsen +32 49690 5582

Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Navn
E-mail
Telefon
Stefanie Bondy Jørgensen                     7231 8217           
Niels Gøtke 7231 8396

Rådgivning om Innovativt Europa

Støtte til anvendt forskning og innovation tættere på marked

Det Europæiske Innovationsråd

Område Navn E-mail Telefon
EIC Pathfinder

Kathrine Hennings 7231 9529
EIC Transition &
EIC Accelerator
Barbara Spanó 7231 9515

Rådgivning om Missionerne

Område Navn E-mail Telefon
Klimatilpasning Stefanie Bondy Jørgensen  7231 8217                
Kræft Kim L. Kryger  7231 8288
Sunde have Niels Gøtke 7231 8396
Klimaneutrale byer Birgitte Vedelstorp Andersen 7231 8308
Sunde have og fødevarer Niels Gøtke 7231 8396

Rådgivning om andre programmer i Horizon Europe

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) og Videns- og Innovationsfællesskaber (KIC)

Navn                       E-mail Telefon      
Niels Gøtke 7231 8396

Europæiske innovationsøkosystemer (EIE)

Navn E-mail Telefon
Barbara Spanó 7231 9515

Reform og forbedring af det europæiske forskningsrum (ERA)

Navn E-mail Telefon
Jakob Just Madsen             +32 2213 4164
Josephine Them Parnas 7231 8371
Lisbet Elming 7231 8252

Udvidelse af deltagelse og styrkelse af ekspertise

Navn E-mail Telefon
Jakob Just Madsen             +32 2213 4164
Josephine Them Parnas 7231 8371
Lisbet Elming 7231 8252

Vi passer på dine personoplysninger, når vi rådgiver. Læs om:

Senest opdateret 10. november 2021