Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Find danske tilskudsprogrammer EUopSTART Særlige retningslinjer for EUopSTART-tilskud til afholdelse af MSCA Master Classes i 2019

Særlige retningslinjer for EUopSTART-tilskud til afholdelse af MSCA Master Classes i 2019

Fra 26. februar til 20. maj 2019 kan man igen i år søge EUopSTART-tilskud til at afholde Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) Individual Fellowship Master Classes. Master Classes skal have som formål at styrke danske forskningsinstitutioners og virksomheders ansøgninger til Individual Fellowships.

Der er afsat et beløb på i alt 750.000 kr. til disse master classes svarende til op til 10 bevillinger à 75.000 kr.

Hvem kan søge?

Både offentlige og private arrangører af MSCA Master Classes kan søge tilskud. Det er en forudsætning, at det er ansøger, der står som arrangør af master classen.

Der er ikke krav om, at der skal stå flere ansøgere bag master classen, men det er muligt at søge sammen med én eller flere tilskudsberettigede forskningsinstitutioner og virksomheder om afholdelse af fælles master classes.

Hvilke udgifter kan man få tilskud til?

Der kan gives et tilskud på 50% af følgende udgiftskategorier:

  • Lønudgifter til den/de ansøgende organisations/organisationers medarbejdere
  • Relevante udgifter til rejser og ophold for den/de ansøgende organisations/organisationers medarbejdere, samt udgifter til møder, seminarer og lign.
  • Udgifter til rejser og ophold for udenlandske deltagere i master classen
  • Ekstern hjælp (konsulentbistand, der betales mod faktura)


En bevilling dækker perioden fra EUopSTART-ansøgningen er indsendt og frem til ansøgningsfristen den 11. september 2019 for indsendelse af MSCA-IF-ansøgninger.

Forudsætninger for udbetaling af tilskuddet

Det er en forudsætning for tilskud, at:

  • Der afholdes mindst 1 master class for potentielle ansøgere til Individual Fellowships
  • Der efterfølgende indsendes mindst 10 Individual Fellowship-ansøgninger fra deltagerne i master classen til MSCA IF-ansøgningsfristen 11. september 2019.

Ansøgningerne til MSCA Master Class vurderes ud fra følgende kriterier:

  • Ansøger beskriver klart og konkret, hvordan master classen forventes afholdt (form og indhold), herunder interaktion mellem ansøger og deltagere. Udkast til program skal vedlægges ansøgningen.
  • Ansøger på overbevisende måde gør rede for sammenhængen mellem master classen og det EU-opslag, der søges tilskud til, herunder hvordan tilskuddet bidrager til ansøgers internationalisering af dansk forskning.
  • Ansøger redegør for, hvilke typer af forskerprofiler, der forventes at deltage i master classen samt antal deltagere i alt.
  • Ansøger kan på en overbevisende måde redegøre for sammenhængen mellem de forventede effekter af master classen og kvaliteten af deltagernes ansøgninger (”impact”).

I øvrigt henvises til de generelle retningslinjer af 2019 for tilskud fra EUopSTART-ordningen.

Senest opdateret 24. juni 2019