Gå til indhold

Samfundsvidenskabelige projekter

Godkendte samfundsvidenskabelige projekter 2013-2008

2013 - Samfundsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Erhvervsakademi Sjælland
Universitet: Copenhagen Business School, Intercultural Communication and Management
Projekttitel: Assesing Social Risk in Emerging Markets


Virksomhed: Rambøll Management Consulting A/S
Universitet: Syddansk Universitet, Center for Børnesprog
Projekttitel: Psychometric issues when measuring the effect of interventions for preschool children


Virksomhed: A.P. Møller - Mærsk A/S
Universitet: Københavns Universitet, Økonomisk Institut
Projekttitel: "Global Production, International Trade, and their Dynamics"; candidate: Artur Doshchyn; company: A.P. Moller - Maersk Group; knowledge institution: University of Copenhagen


Virksomhed: Energiklyngecenter Sjælland
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Projekttitel: Erhvervsfremme af bioenergi i Region Sjælland


Virksomhed: Damvad Danmark A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Dept. Of Innovation and Organisation Economics
Projekttitel: Successful collaboration between companies and universities – measures, effects, network embeddedness and complementarity


Virksomhed: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Planlægning: Innovation i affaldssektoren
Projekttitel: lokale cirkulære forretninger for levetidsforlængelse af produkter


Virksomhed: Lett Advokatpartnerselskab
Universitet: Aarhus Universitet, Juridisk Institut, Afd. For Privatret, selskabsret
Projekttitel: Bestyrelsesansvar i lyset af den finansielle krise


Virksomhed: Novo Nordisk A/S  
Universitet: Aalborg Universitet, København, Institut for Planlægning
Projekttitel: "Spurring the sustainability revolution": Exploring process dynamics and dilemmas of business engagement in transformational change of local communities


Virksomhed: TDC   
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for IT Ledelse
Projekttitel: Beyond product-centric competition:  An Empirical Study of Consumer Motivations for and Value of Social Consumption and Implications for Social Media Management


Virksomhed: Witraz arkitekter K/S  
Universitet: Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Institut for By, bolig og ejendom
Projekttitel: Boligliv og hverdagsrum – hvordan fremtidssikring skaber kvalitet i efterkrigstidens almene boligområd


Danske Maritime i samarbejde med Roskilde Universitet, CUID, Filosofi og videnskabsteori: Impact of Strategic Scenario Planning Interventions


Rambøll Management Consulting A/S i samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse: Projektledelse med mening - en praksisbaseret forskningstilgang


TDC A/S i samarbejde med Copenhagen Business School, Department of Strategic Management and Globalization: Corporate Social Predictions: Using the Collective Sensing of Key Stakeholders for Firm Innovation


Bech-Bruun i samarbejde med Aarhus Universitet, Juridisk Institut: Ekskluderende misbrug i EU konkurrenceretten - Effekten af en dominerende virksomheds adfærd


Coloplast A/S i samarbejde med Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi: Productivity improvement through optimizing the ramp-up production process


DFDS A/S i samarbejde med Copenhagen Business School, Department of Strategic Management and Globalization: Prediction Markets: Aggregating the Sensing of Key Stakeholders for Strategic Decision Making


Formuepleje A/S i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Økonomi: Avancerede metoder til risikostyring i kapitalforvaltning


Mindjumpers ApS i samarbejde med Copenhagen Business School, Deparment of IT Management: The Social Newsroom: Creating a Social Business Intelligence Tool for Strategic Data Reporting and Executive Insights


Udviklingskonsulenterne A/S i samarbejde med Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering: Samskabelse af politik og velfærd - ledelsesmæssige udfordringer og muligheder


Udviklingskonsulenterne A/S i samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation: Magtprocesser i grænsekrydsende ledelse


2012 - Samfundsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Grontmij   
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Projekttitel: Det Meningsfulde arbejde. Udvikling af trivsel i arbejdet ved fokus på kerneopgaven og relationel koordinering i det pædagogiske arbejde.


Virksomhed: LEO Pharma A/S 
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Globalisering
Projekttitel: Forretningsmodelinnovation i Medicinalindustrien


Virksomhed: Novo Nordisk A/S  
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Embracing diversity through customization at Novo Nordisk


Virksomhed: Pluss Leadership A/S  
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Dialogbaseret evaluering - En undersøgelse af evaluering som løbende proces i en kulturelt-kreativ organisation


Virksomhed: Royal Greenland A/S  
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Erhvervsstudier
Projekttitel: The Global Value Chain as a Strategic Management Tool. -The Case of Royal Greenland


Virksomhed: Skandia  
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet
Projekttitel: Kommunikation til pensionskunder


Virksomhed: Søfartens Arbejdsmiljøråd – SEAHEALTH  
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Antropologi
Projekttitel: Piracy, Security and the Global Workplace


Virksomhed: Novo Nordisk A/S  
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Innovation Management in Novo Nordisk R&D


Virksomhed: Novo Nordisk A/S  
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Innovation Management in Novo Nordisk R&D


Virksomhed: Kuben Management A/S  
Universitet: Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Institut for By, Bolig og Ejendom
Projekttitel: Hjemløses boligforhold - arkitektur og hjemlighed. En undersøgelse af de fysiske rammers betydning for hjemløses mulighed for at knytte sig til en bolig.


Virksomhed: Siemens Wind Power A/S 
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Projekttitel: Supply Chain Innovation in the Offshore Wind Turbine Industry 


Virksomhed: A.P. Møller - Mærsk Group 
Universitet: Copenhagen Business School, Center for Business and Development Studies
Projekttitel: The role of the A.P. Moller - Maersk Group in global economic development. An empirical investigation of the A.P. Moller - Maersk Group's economic impacts in emerging markets.


Virksomhed: ATP 
Universitet: IT Universitetet i København, Digital Media & Communication
Projekttitel: Fra fire til firs procent? Diffusion og domesticering af webbaserede selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser


Virksomhed: Fonden Dansk Standard  
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Projekttitel: Standardisering & Innovation: Et strategisk perspektiv på danske Virksomhed og brancher i en international kontekst


Virksomhed: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Universitet: Københavns Universitet, Det Juridiske fakultet
Projekttitel: Interaktionen mellem skatte- og momsretlige begreber - Harmoni eller konflikt? 


Virksomhed: Menighedernes Daginstitutioner  
Universitet: Copenhagen business School, Institut for Ledelse Politik og Filosofi
Projekttitel: Kampen om daginstitutionerne med partnerskabet som prisme


Virksomhed: Novo Nordisk A/S  
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Projekttitel: Patient preferences towards the attributes of injectable insulin treatment – using choice modelling


Virksomhed: PWC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 
Universitet: Copenhagen Business School , Dept. Of Accounting and Auditing
Projekttitel: The challenges, limits and potentials of tax transparency


Virksomhed: Realdania By   
Universitet: Copenhagen Business School, Dept. Of Business and Politics
Projekttitel: Political leadership and management of city transformation


Virksomhed: Plesner ApS   
Universitet: Københavns Universitet, Juridisk Institut
Projekttitel: Arbejdsretlige problemstillinger i forbindelse med danske Virksomheds indleje af vikarer


Virksomhed: Focus Advokater P/S   
Universitet: Syddansk Universitet, Juridisk Institut
Projekttitel: Behandlingen af IT-retlige emner ved domstolene og andre tvistløsningsorganer – en analyse af IT-rettens metodeproblemer og deres indflydelse på håndtering af konflikter i praksis


Virksomhed: Fyens Stiftstidende A/S   
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab
Projekttitel: Publicistiske fællesskaber


Virksomhed: Hydac A/S    
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Projekttitel: Forretningsmodeller og virksomhedsrelationer: et strategisk perspektiv på danske små og mellemstore virksomheder i en dynamisk kontekst


Virksomhed: LEGO System A/S                                                      
Universitet: Aarhus Universitet
Projekttitel: Learning from the past: An organization-independent method for gaining organization-specific knowledge on what determines IT project success


Virksomhed: Lett Advokatfirma   
Universitet: Aarhus Universitet, Juridisk Institut
Projekttitel: En komparativ analyse af reglerne om omsætning af fast ejendom i Danmark og Tyskland


Virksomhed: Novo Nordisk A/S   
Universitet: Copenhagen Business School, Økonomisk Institut 
Projekttitel: Multi-Criteria Decision Analysis in Health Technology Assessments: Current Use and Methodological Development


Virksomhed: Rambøll Management Consulting –Attractor Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Projekttitel: Kompleksitetsteoriens betydning for en teoretisk og praktisk kvalificering af konsulentbistand i forbindelse med strategiudvikling og strategisk organisationsudvikling


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S  
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Antropologi
Projekttitel: Internetbaserede redskaber til uddannelse og støtte af patienter med type 2 diabetes – Et kvalitativt studie baseret på patienters perspektiver og inddragelse


Virksomhed: Erhvervsstyrelsen   
Universitet: Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Projekttitel: Prototyper i lovudarbejdelsen


Virksomhed: Rigshospitalet   
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Psykologi
Projekttitel: Når mobning griber arbejdspladsen


Virksomhed: Kommunernes Landsforening  
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Projekttitel: Kommunale partnerskaber med den frivillige sektor - nye styringsbetingelser for den kommunale velfærdsproduktion


 2011 - Samfundsvidenskabelige projekter


Virksomheder: Bureau Veritas Certification A/S
Universitet: RUC
Projekttitel: Audit af psykosocialt arbejdsmiljø i praksis


Virksomheder: Evenex
Universitet: SDU
Projekttitel: Cloud baseret kommunikation i forsyningskæder


Virksomheder: Grønlands Rejsebureau A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: An institutional study of how commercial and social forces effect management accounting change in Air Greenland


Virksomheder: Cowi A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Evaluation practice(s) in the European Commission and how it contributes to organisational and policy learning


Virksomheder: Bech-Bruun
Universitet: CBS
Projekttitel: The Hidden Role of CSR in Mergers and Acquisitions - An Empirical Investigation of the Role of CSR Pre and Post M&A


Virksomheder: Vestas Wind Systems A/S
Universitet: AAU
Projekttitel: Strategy and Business Model Innovation in the Aftermarket of Renewable Equipment Manufacturers


Virksomheder: HK/Stat Danmark
Universitet: RUC
Projekttitel: Arbejdets kerne og det administrative arbejde


Virksomheder: Ramboll Management Consulting - Attractor
Universitet: University of Hertfordshire, Complexityt and Research Group
Projekttitel: Bodily, responsive processes unfolding in facilitating 'in the moment' in change processes


Virksomheder: Sydenergi
Universitet: KU
Projekttitel: Motivationen til energivenlig adfærd


Virksomheder: Center for Ledelse
Universitet: AU
Projekttitel: Virtual Leadership in multicultural teams


Virksomheder: fsb
Universitet: AAU
Projekttitel: Sikring af arkitektonisk kontinuitet i uderum tilknyttet de almene boligbyggerier


Virksomheder: Finn Frogne A/S
Universitet: RUC
Projekttitel: Motivering af miljørigtig taxikørsel


Virksomheder: Gottlieb Paludan Arkitekter A/S
Universitet: Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen, Institut 1
Projekttitel: Transformation af Forstadens Industriområder


Virksomheder: DI - Confederation of Danish Industry
Universitet: CBS
Projekttitel: Leadership as driver of corporate coherence across the global organization


Virksomheder: PenSam Liv forsikringsaktieselskab
Universitet: CBS
Projekttitel: Modelling Real Estate Returns


Virksomheder: PPclinic
Universitet: CBS
Projekttitel: Inklusion og fastholdelse af personer med psykiske problemer på virksomheder


Virksomheder: NNIT
Universitet: SDU
Projekttitel: Remediering af myndigheden: Digitalisering af mødet med borgeren


Virksomheder: CAFA
Universitet: AAU
Projekttitel: Inddragelse af børn og unge i udsatte positioner


Virksomheder: Universe Fonden
Universitet: CBS
Projekttitel: Suitable for Growth


Virksomheder: Randers Kommune
Universitet: AAU
Projekttitel: Økonomistyring på de specialiserede socialområder: Modstridende mål og omskiftelige betingelser og innovativ indsats


Virksomheder: Ikast-Brande Kommune
Universitet: AU
Projekttitel: Forandring af livsmuligheder for socialt udsatte børn - høj kvalitet i børnehaven som forebyggende


Virksomheder: IT- og Telestyrelsen
Universitet: KU
Projekttitel: Adoption af videomøder i offentlige og private organisationer


Virksomheder: Museet for Samtidskunst
Universitet: KU
Projekttitel: Flygtige kunstformer. Bevaring og formidling. Muligheder for fastholdelse og foregribelse af hukommelsestab


Virksomheder: Danmarks Radio
Universitet: KU
Projekttitel: Det Brugerberigede arkiv


Virksomheder: Den Internationale Hojskole
Universitet: AU
Projekttitel: Non-Formal Residential Learning Programs for Adults


Virksomheder: Solar A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: A mindset for strategy execution - mindset-driven leadership development and strategic performance


Virksomheder: Dansk Naturvidenskabsformidling
Universitet: KU
Projekttitel: Naturfaglige kulturer i kommunal uddannelsesudvikling.


Virksomheder: International Business School of Scandinavia ApS
Universitet: AAU
Projekttitel: A study of the factors affecting Egyptian and Vietnamese students acceptance and usage of e-learning component of an MBA program designed in Northern Europe


Virksomheder: Wonderful Copenhagen
Universitet: Danmarks Designskole
Projekttitel: Oplevelsesdesign. En undersøgelse af brugeres og udbyderes oplevelsesdesign i København


Virksomheder: Tresu A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Markedsføring gennem integration af marketing, salg og supply chain management hos TRESU A/S


2010 - Samfundsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Mærsk Broker K/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Søfart & pengevæsen


Virksomhed: Psykoterapeutisk Center Stolpegård
Universitet: KU
Projekttitel: Betydningen af løbende feedback i forhold til udbytte af gruppeterapi med spiseforstyrrede patienter


Virksomhed: Randers Regnskov
Universitet: AU
Projekttitel: Essays om oplevelse og økonomi - med Planet Randers som case


Virksomhed: Falck Danmark A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: God ledelse af offentlig-private partnerskaber i et internationalt perspektiv


Virksomhed: Gorrissen Federspiel
Universitet: Handelshøjskolen – Aarhus Universitet
Projekttitel: Konkurrenceret og immaterialret – en analyse af grænsefladen mellem to retsområder og samspillet mellem jura og økonomi


Virksomhed: Ankerhus Gruppen A/S
Universitet: AU
Projekttitel: ”Handicap og beskæftigelse: Implementering af politiske målsætninger og virksomhedernes sociale ansvar”


Virksomhed: Widinberg Management A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Ethics and morality in international business negotiations


Virksomhed: FrølundWinsløw I/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Profession og Identitetsdannelse


Virksomhed: Kohberg Bakery Group A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Udvikling af bæredygtig forretningsmodel for Kohbergs forsyningskæder


Virksomhed: JP/Politikens Hus
Universitet: CBS
Projekttitel: Forretningsmodeller for fremtidens publicistiske medievirksomheder


Virksomhed: Advokatfirmaet Delacour Dania
Universitet: AU
Projekttitel: Håndhævelse af udbudsreglerne, med særligt henblik på kontrakter 'uden virkning'


Virksomhed: Dansk Sundhedsinstitut
Universitet: CBS
Projekttitel: Kvalitetsaktørers rolle i kvalitetsudvikling på danske sygehuse


Virksomhed: Mandag Morgen
Universitet: CBS
Projekttitel: The Changing Role of Think Tanks


Virksomhed: Vejle Erhvervsudvikling
Universitet: SDU
Projekttitel: Organiseringen af den lokale entreprenørskabspolitik - et studie på tværs af de danske kommuner


Virksomhed: Post Danmark A/S
Universitet: KU
Projekttitel: Omstilling til markedsorientering


Virksomhed: Stirling DK ApS
Universitet: AU
Projekttitel: Regulatory impacts in relation to a renewable fuel CHP technology: A financial and socioeconomic analysis


Virksomhed: Chrisper Economy ApS
Universitet: CBS
Projekttitel: Government with the people: e-government from a user centric perspective


Virksomhed: Symbion A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Looking for Growth: Understanding mechanisms for creating growth techno-entrepreneursVirksomhed: Novozymes A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Developing a scenario-based analytical tool to guide R&D portfolio managing at NovozymesVirksomhed: Vestas Wind Systems A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Increasing joint gains between the world’s No. 1 supplier of Wind Power Solutions and its customers by optimizing international business negotiations through integrative principlesVirksomhed: Carlsberg IT A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Intern organisatorisk transparens som et middel til at skabe organisatorisk tillid og effektivitetVirksomhed: Dansk Design Center
Universitet: CBS
Projekttitel: Designs værdiskabende effektVirksomhed: Hummel International Sport & Leisure A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Adding Human Touch to Online Shopping of Fashion GoodsVirksomhed: H&M - Hennes & Mauritz A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Constructing a CSR identity: Challenges aligning identity and image in the context of CSR at H&MVirksomhed: Væksthus Sjælland
Universitet: RUC
Projekttitel: Evaluering af Vækstfabrikker

 


2009 - Samfundsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Energi & Miljø, Advokatfirma
Universitet: AU
Projekttitel: Biogas i energiproduktionen: incitamenter, regulering og styring i EU-retligt og nationalt perspektiv


Virksomhed: International Transport Danmark, ITD
Universitet: CBS
Projekttitel: Evaluering af kommunikationsstrategisk påvirkning med særligt henblik på imagekampagners potentiale til at skabe holdnings- og adfærdsændringer.


Virksomhed: Ankenævnet for Forsikring
Universitet: KU
Projekttitel: Pensionsordningers dækningsvilkår med særlig vægt på erhvervsevnetabsforsikringer


Virksomhed: 3TOP Vinduesfabrikken A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Analyse og implementering af produktionsfilosofi hos 3TOP Vinduesfabrikken A/S - med speciel vægt på performance og change management


Virksomhed: HK Danmark
Universitet: CBS
Projekttitel: En fagbevægelse i forandring - fra udbud til efterspørgsel?


Virksomhed: Maersk Logistics/Damco
Universitet: CBS
Projekttitel: The Value of Talent: A Management Problematic of People Potential and Organisational Process


Virksomhed: Dansk Flygtningehjælp
Universitet: KU
Projekttitel: Praktiske kategorier: et studie af flygtningebørns selvforståelse og professionelles kategorier


Virksomhed: Juelsminde Trælasthandel A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Strategiprocesser og – implementering i Juelsminde Trælasthandel A/S


Virksomhed: FOA - fag og arbejde
Universitet: RUC
Projekttitel: Det omsorgsfulde møde


Virksomhed: JP/Politikens Hus A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Media 2.0 - Nyheds- og informationsmedier i netværksøkonomien


Virksomhed: Folkekirkens Nødhjælp
Universitet: SDU
Projekttitel: Microsavings - the forgotten half of microfinance


Virksomhed: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Universitet: AU
Projekttitel: Den energiafgiftsretlige regulering af forsyningssektoren


Virksomhed: Type2dialog ApS
Universitet: CBS
Projekttitel: Konkurrerende Identiteter - fagprofessionel mellemleder i et sundhedsvæsen med gennemgribende forandringsprocesser


Virksomhed: FDB og COOP Danmark A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Implementering af Global Compact - et case-studie om forandringsledelse hos CoopVirksomhed: Ole Lynggaard A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Creating knowledge advantage: a knowledge-based approach to competitive advantageVirksomhed: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret
Universitet: CBS
Projekttitel: Whole farm risk management: The implications of finance and organizationVirksomhed: Vestas Wind Systems A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Planning for the Unknown, Establishing a Performance Culture, PLATUNVirksomhed: Danske Bank
Universitet: CBS
Projekttitel: Cross-domain Alignment,Virksomhed: KPMG
Universitet: CBS
Projekttitel: Fiscal and Management Challenges in Aligning Operational and Tax-based Transfer PricingVirksomhed: DONG Energy Oil & Gas
Universitet: CBS
Projekttitel: Prismodellering på råvaremarkederVirksomhed: Deloitte Financial Advisory Services A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Modeling and Managing Liquidity Risk in Financial Institutions


2008 - Samfundsvidenskabelige projekter


Virksomhed: Coloplast A/S
Universitet: ESADE Business School
Projekttitel: CSR partnerships in Coloplast - how to create corporate effects and innovation


Virksomhed: Bang & Olufsen
Universitet: AU
Projekttitel: User Aware Technology -From inter-human awareness to technology user-awareness


Virksomhed: H. Lundbeck A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Managing risk control and openness in research collaborations


Virksomhed: Danfoss A/S
Universitet: AAU
Projekttitel: Corporate Branding in the Cross-Cultural Perspective: In Search for the Competitive Business Position Through the Global Danfoss Brand Performance in Local Markets


Virksomhed: Dansk Fjernvarme
Universitet: AUC
Projekttitel: Benchmarking i Fjernvarmesektoren: Fra regulering og styring til udvikling og læring.


Virksomhed: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Universitet: ASB
Projekttitel: Fradragsret og kildeskat ved international koncernfinansiering


Virksomhed: Rambøll Management Consulting A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: Ny Offentlig Ledelse i en Dansk Kontekst


Virksomhed: Symbion A/S
Universitet: CBS
Projekttitel: To which extent and in what respects if any do science parks have an impact on academic entrepreneurs? The interaction between science parks and academic entrepreneurs reviewed


Virksomhed: Ernst & Young
Universitet: ASB
Projekttitel: Grænseoverskridende omstrukturering - særligt med fokus på Fusionsskattedirektivets artikel 11


Virksomhed: Project Zero A/S
Universitet: SDU
Projekttitel: Borgerinddragelse – effektive metoder til at reducere energiforbruget i husholdningerne i Sønderborg

Senest opdateret 19. maj 2020