Gå til indhold

Yderligere statistik

Her kan du se statistik om karaktergennemsnit, månedslån, branchefordeling mv.

Kandidaters karaktergennemsnit i godkendte ErhvervsPhD-projekter

ÅrVægtet karaktergennemsnit

 

2002

   13-skala              7-trinsskala           

      9,7                       (9,6)

2003       9,6                       (9,4)
2004       9,5                       (9,2)
2005       9,5                       (9,2)
2006       9,5                       (9,2)
2007       9,6                       (9,4)
2008       (9,5)                       9,2
2009       (9,6)                       9,4
2010       (9,6)                       9,4
2011       (9,6)                       9,4
2012       (9,6)                       9,5
2013       (9,5)                       9,3

Tallene i parentes er omregnet fra modsatte skala.

Gennemsnitlig månedsløn for ErhvervsPhD-studerende

ÅrGennemsnitlig månedsløn i kr.
 2002                     28.230
 2003                     29.423
 2004                     28.667
 2005                     29.702
 2006                     31.072
 2007                     32.806
 2008                     33.591
 2009                     34.824
 2010                     35.977
 2011                     35.552
 2012                     35.379

De angivne gennemsnitslønninger er baseret på virksomheders opgivelse af udbetalt løn til ErhvervsPhD-studerende. Lønningerne er inkl. pension og Forsknings- og Innovationsstyrelsens månedlige løntilskud på 14.500 kr. Lønnen fastsættes mellem den studerende og virksomheden, men skal mindst svare til den overenskomstmæssige løn for ph.d.-stipendiater ansat i staten.

Branchefordeling af virksomheder i ErhvervsPhD-projekter

Branche200220032004200520062007200820092010 2011
Bygge-, anlægs-,
arkitekt- og
handelsvirksomhed
   0    0    3    0    2    7    9    15   9
IT- og televirksomhed    0    3    6    2    1    4    4    5   7
Landbrugs-, fiskeri og
fødevareindustri
   4    7    1    6    2    1    5    5   12
Medicinal-, bio- og
sundhedsindustri
  28   31   25   33   32   31   28   21   27
Offentlig
administration og
velfærdsinstitutioner,
samt organisationer
og undervisning
   0    1    1    2    1    7   15    8    6
Pengeinstitutter,
finansierings- og
forsikringsvirksomhed,
samt service og
rådgivning, herunder
GTS
   6   10   17   21   19   23   22   18   25
Teknisk industri   12   12   17   19   28   36   36   26   30


Fordeling af ErhvervsPhD-projekter på universitet

 År
DTU
KU
AAU
SDU
AU
DFU
KVL
CBS
HHÅ
DPURUC
ITU
Kgl.
Ark.
Ark.
Aarhus
Udland
2002  17 12   4   3  4   1   2   2   1   0   0   0   0      0     4
2003  16  9   3   9  1   2  12   6   0   1   1   0   0      0     4
2004  15 15  11   7  2   1   3   5   1   1   3   2   1      0     3
2005  26 16   8   4  5   5   5   6   4   1   1   0   0      0     2
2006  25 20   9   5  7   2   4   4   6   1   1   0   0      1     0
ÅrDTUKUAAUSDUAUCBSRUCITUKgl.
Ark.
Ark.
Aarhus
Des.
Kolding
Udland
2007  30 26   8  12 15   8   5   1   2      1      0      1
2008  35 22   12  7 23   8   0   0   5      2      0      5
2009  27 21   11  12 7   13   1   1   1      1      0      3
2010  28 36   15   7 13   13   0   0   1      0      1      2
2011  39 21   16   6 15   8   6   1   2      0      0      2
2012  24 31   13   9 11  13   7   2   2      0      0      0
2013 33 23 17 7 10 7 4 0 1 0 8

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024