Gå til indhold

Innovationskonsortier – Bevillingsoversigt for 2. ansøgningsrunde i 2007

Innovationskonsortier - ansøgningsrunde i september 2007

Rådet for Teknologi og Innovation havde ved udløbet af fristen for anden ansøgningsrunde d. 17. september 2007 modtaget i alt 15 ansøgninger om støtte til innovationskonsortier. Rådet valgte at tilbyde medfinansiering til i alt seks nye innovationskonsortier:

Innovationskonsortiet: Octopus – the European NanoImprintFactory
Bevilget beløb: 15.798.000 kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Innovationskonsortiet: SourceIT – Kilden til styrket IT innovation og globaliseringsevne
Bevilget beløb: 7.050.000 kr.
Administrator: DELTA


Innovationskonsortiet: Innovationskonsortiet CHIP – Chicken and Hen Infection Protection
Bevilget beløb: 13.488.000 kr.
Administrator: DHI


Innovationskonsortiet: Dansk Membran Bioreaktor-Teknologi – MEM-BIO
Bevilget beløb: 11.750.000 kr.
Administrator: DHI


Innovationskonsortiet: Intellicare – Fremtidens Intelligente Plejemiljø
Bevilget beløb: 13.850.000 kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Innovationskonsortiet: Revolutionerende forbedring af støbeprocessen gennem udvikling af sværte baseret på Sol-Gel coating
Bevilget beløb: 3.872.250 kr.
Administrator: Teknologisk Institut