Gå til indhold

Genes, Age-related Diseases and Longevity in the General Population

Projektbeskrivelse

Aldersrelaterede sygdomme som hjertekarsygdom, type II diabetes, demens og cancer er de vigtigste årsager til sygelighed og nedsat livslængde i vores samfund. Studier af tvillinger viser, at arveanlæggene forklarer op til 25 pct. af variationen i livslængde blandt personer. Formålet med dette projekt er at bestemme en bestemt gruppe arveanlægs betydning for aldersrelaterede sygdomme og for livslængde i den almindelige befolkning. Projektet anvender en strategi, hvor hele arveanlæggets sammensætning bestemmes. Herefter undersøges betydningen af de fundne sjældne og hyppige genvarianter i arveanlægget ved at bestemme tilstedeværelsen af disse i hver person fra to store befolkningsundersøgelser, Østerbroundersøgelsen (n=10.500) og Herlev-Østerbroundersøgelsen (n=54.500). På denne måde bliver projektet i stand til at kunne bestemme, hvilke varianter i arveanlægget, der øger risikoen for at udvikle aldersrelaterede sygdomme, og hvilke varianter der påvirker individets livslængde. Da aldersrelaterede sygdomme er de vigtigste årsager til sygelighed og nedsat livslængde i vores samfund, er det af stor betydning at kunne identificere subgrupper af befolkningen med bestemte genetiske risikoprofiler, således at disse højrisikogrupper kan tilbydes så effektiv forebyggelse og behandling som muligt. På den måde vil man blive i stand til at sikre en øget livskvalitet i ældre aldersgrupper.

Senest opdateret 23. april 2013