Bevillingsoversigter 2010

Viser 1-30 af 40 resultater
Ludomaniprogrammet 2001-09
Publiceringsdato 01. februar 2009 Følgende oversigt dækker de bevillinger, der blev givet efter ansøgningsfristen 9. juni 2008.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation - februar 2010
Publiceringsdato 01. februar 2010 Støtte til fire projekter inden for forskning i forskningskommunikation og udvikling af nye formidlingsmetoder
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion – februar 2010
Publiceringsdato 05. februar 2010 Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP) modtog i efteråret 2009 33 ansøgninger om støtte til virkemidlet Større Forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på 600 mio. kr.
Pulje til Forskningsinfrastruktur 2010
Publiceringsdato 06. april 2010 Bevillinger givet fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i 2010
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion – maj 2010
Publiceringsdato 18. maj 2010 Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i foråret 2010 152 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle postdocstipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 400 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – maj 2010
Publiceringsdato 19. maj 2010 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers modtog i foråret 2010 49 ansøgninger om støtte til virkemidlet Steno-stipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 187 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom - maj 2010
Publiceringsdato 27. maj 2010 Nedenfor angives de ansøgninger om Skolarstipendier fra ansøgningsfristen 1. marts 2010, som rådet har besluttet at yde støtte til.
Det foreløbige resultat af FSE's forårsuddeling 2010 til individuelle postdocstipendier
Publiceringsdato 28. maj 2010 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i foråret 2010 80 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på ca. 173 mio. kr.
Bevillingsoversigt 2010 - KVUG
Publiceringsdato 01. juni 2010 Bevillinger fra Kommission for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland 2010.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Sundhed og Sygdom – juni 2010
Publiceringsdato 11. juni 2010 Det foreløbige resultat af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom’s (FSS) forårsuddeling 2010 til Individuelle postdocstipendier, Delestillinger, Databaser og Biobanker.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) - juni 2010
Publiceringsdato 18. juni 2010 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) har uddelt godt 100 mio. kr. til 59 humanistiske forskningsprojekter
Bevillinger fra RTI: Eurostars - forår 2010
Publiceringsdato 21. juni 2010 Eurostars – Godkendte projekter med danske deltagere fra 3. udbudsrunde godkendt i foråret 2010
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – juni 2010
Publiceringsdato 29. juni 2010 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers modtog i foråret 2010 101 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle postdocstipendier med et samlet ansøgt beløb på ca. 160 mio. kr. og 8 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsophold i udlandet med et samlet ansøgt beløb på ca. 1,7 mio. kr
Bevillinger til informationsvirksomhed om rummet 2010
Publiceringsdato 29. juni 2010 Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde støtter Forsknings- og Innovationsstyrelsen projekter til oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, EU-netværksbevillinger
Publiceringsdato 07. juli 2010 Det Strategiske Forskningsråd - Netværksmidler til styrkelse af dansk deltagelse i større EU-satsninger 2010
Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø - Kinasamarbejde 2010
Publiceringsdato 27. juli 2010 I 2010 er der udmøntet i alt 19 mio. kr. til det dansk-kinesiske forskningsprogram. 15 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø og 4 mio. kr. fra Videnskabsministeriets internationaliseringspulje
Det foreløbige resultat af FSE's uddeling 2010 til virkemidler til seniorforskere med ansøgningsfrist 1. marts 2010
Publiceringsdato 20. september 2010 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i foråret 2010 135 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på ca. 462 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – september 2010
Publiceringsdato 01. oktober 2010 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers modtog i foråret 2010 166 ansøgninger om støtte til virkemidlet Store forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på ca. 780 mio. kr. og 214 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på ca. 358 mio. kr.
Bevillinger til Rumforskningsaktiviteter – september 2010
Publiceringsdato 01. oktober 2010 Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har på finansloven fået en programbevilling på i alt 10 mio. kr. til rumforskning i perioden 2009-2010. DSF s bestyrelse har besluttet at henlægge bevillingskompetencen for disse midler til Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU).
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Sundhed og Sygdom - september 2010
Publiceringsdato 05. oktober 2010 Det foreløbige resultat af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom’s (FSS) forårsuddeling 2010 til Forskningsprojekter og Større forskningsprojekter.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion – oktober 2010
Publiceringsdato 12. oktober 2010 Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i foråret 2010 over 300 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på over 1,5 mia. kr.
Bevillinger til dansk - japansk forskningssamarbejde
Publiceringsdato 29. oktober 2010 I januar 2008 underskrev Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) en aftale om forskningssamarbejde med Japan Science and Technology Agency (JST). JST hører under Ministeriet for Uddannelse, Kultur, Sport, Videnskab og Teknologi i Japan.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – oktober 2010 (Større apparatur)
Publiceringsdato 03. november 2010 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers modtog i foråret 2010 53 ansøgninger om støtte til virkemidlet Større apparatur med et samlet ansøgt beløb på ca. 145 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – oktober 2010 (Forskningsophold i udlandet)
Publiceringsdato 08. november 2010 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers modtog i foråret 2010 10 ansøgninger om støtte til virkemidlet Forskningsophold i udlandet med et samlet ansøgt beløb på ca. 2 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion – november 2010
Publiceringsdato 12. november 2010 Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i efteråret 2010 160 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle Postdoc-stipendier medregnet postdoc-delen af ansøgningerne til virkemidlet Sapere Aude: DFF-Ung Eliteforsker. Det samlede ansøgte beløb var på over 400 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom - november 2010
Publiceringsdato 17. november 2010 Det foreløbige resultat af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom’s (FSS) efterårsuddeling 2010 til Individuelle postdocstipendier. Nedenfor angives de ansøgninger, som FSS på sit møde den 11. - 12. november 2010 har besluttet at yde hel eller delvis støtte til.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) – November 2010
Publiceringsdato 18. november 2010 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) har uddelt cirka 27 mio. kr. til 16 humanistiske postdoc-projekter. Rådet modtog i alt 126 ansøgninger til et samlet beløb på godt 230 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) - November 2010
Publiceringsdato 22. november 2010 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) modtog i efteråret 2010 89 postdocstipendiat-ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på ca. 179.007.461 kr.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv - Ludomaniprogrammet 2010
Publiceringsdato 23. november 2010 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har bevilget følgende projekter støtte under Ludomaniprogrammet i 2010.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers – november 2010 (ansøgninger på venteliste fra tidligere på året 2010)
Publiceringsdato 29. november 2010 Oversigt over de ansøgninger, som rådet på sit møde den 22. november 2010 har besluttet at yde støtte til. Der er tale om ansøgninger, der i løbet af 2010 er sat på venteliste med henblik på senere behandling. Alle berørte har tidligere modtaget e-mails om dette.