Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2010 Bilag bevillingsoversigt sapere aude 2010 Modellering af visuel kognition – perception, opmærksomhed og korttidshukommelse

Modellering af visuel kognition – perception, opmærksomhed og korttidshukommelse

Projektbeskrivelse

Hvert øjeblik opfanger vores øjne en massiv mængde sanseindtryk, som varierer fra det ene øjeblik til det næste. Informationsmængden ville være helt uoverskuelig for os, hvis vi ikke rådede over et komplekst system af mentale processer; processer, der hjælper os med at fortolke og udvælge de vigtigste objekter i synsindtrykket, så vi kan blive bevidste om og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem.

Studier af visuel perception, opmærksomhed og korttidshukommelse er klassiske forskningsområder inden for den eksperimentelle psykologi. På Institut for Psykologi ved Københavns Universitet har vi specialiseret os i at udvikle matematiske teorier, som beskriver mentale processer ved specifikke modelvariable og derved måle psykologiske funktioner med stor præcision (fx efter hjerneskader). Endvidere har vores forskning vist, at centrale ligninger i teorierne kan beskrive sammenhængen mellem visuelle processer og neural aktivitet i enkelte hjerneceller.

Formålet med nærværende projekt er at udnytte denne unikke forskningsposition og videreudvikle vores matematiske teori, således at den giver en samlet forklaring af visuel kognition, dvs. sammenhængen mellem visuel perception, opmærksomhed og korttidshukommelse. Igennem fire forskningsprojekter vil vi undersøge, hvorledes visuel information indsamles over tid, hvordan hjernens forarbejdningskapacitet fordeles over objekter, og endelig hvorledes den visuelle information til sidst bliver bevidstgjort i vores korttidshukommelse.

Senest opdateret 23. april 2013