Gå til indhold

Strong Phases From First Principles

Projektbeskrivelse

Symmetrier sikrer konfrontation mellem teori og CERN: I øjeblikkene efter Big Bang domineredes Universet af en cocktail af kvarker og gluoner. Denne stærkt vekselvirkende cocktail fik dog hurtigt en ganske anden karakter. Kvarkerne og gluonerne fandt sammen i de tæt bundne partikler, der dominerer vores univers i dag. Dermed skjultes de farver, der udgør ladningerne for stærkt vekselvirkende stof. The Large Hadron Collider på CERN vil gendanne en mini-udgave af den oprindelige cocktail og studere overgangen til vores velkendte partikler. Også teoretisk kræver det, at vi gør vores ypperste for at få indsigt i denne overgang. Supercomputere kan lave de nødvendige ikke-perturbative udregninger, men kun når det samlede antal partikler er nul. En direkte sammenligning mellem teorien for de stærke vekselvirkninger og eksperimentet på CERN er derfor ikke mulig.

Teori møder eksperiment via symmetrier: Min forskning har afsløret et tæt bånd mellem den stærke vekselvirknings symmetrier og det problem, der hindrer direkte udregninger. Projektet vil udnytte denne afgørende nye indsigt til at designe og udforske nye ikke-perturbative redskaber og dermed skabe mulighed for en direkte konfrontation mellem eksperiment og teori. Kun ved denne kombinerede eksperimentelle og teoretiske indsats er det muligt at få fuld valuta for de eksperimentelle investeringer. 

Senest opdateret 23. april 2013