Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2010 Bilag bevillingsoversigt sapere aude 2010 The Nordic Model and its Contemporary Inhabitants - Exploring Stability and Chance from a Micro Perspective

The Nordic Model and its Contemporary Inhabitants - Exploring Stability and Chance from a Micro Perspective

Projektbeskrivelse

Forskningsprojektet undersøger, hvilke mekanismer der reproducerer den “nordiske model”. Med udgangspunkt i eksisterende teori antages det, at de institutionelle karakteristika ved den ”nordiske model” påvirker befolkningens opfattelser, værdier og orienteringer. Disse feedbackmekanismer er imidlertid meget begrænset teoretiseret og analyseret i den eksisterende litteratur. Projektets ambition er derfor at etablere et mikrofundament for forståelsen af den nuværende ”nordiske model”. Spørgsmålene er, hvorfor indbyggerne i de nordiske lande fortsat udmærker sig ved at støtte kraftig økonomisk omfordeling (projekt 1), ved at have høj gensidig tillid (projekt 2), ved at støtte statslig styring (projekt 3) og ved at udbyde meget arbejdskraft (projekt 4). Det undersøges også, hvordan indvandrere bliver påvirket af institutionerne i den ”nordiske model” (projekt 5). Der er fire grunde til at gennemføre forskningsprojektet. 1) Eksisterende litteratur antager feedbackprocessor, men det er ikke ordentlig undersøgt. 2) Mange af de politiske kræfter, der skabte den ”nordiske model”, er aftagende. Derfor kan opretholdelse af den ”nordiske model” vanskeligt forklares med styrken af de kræfter, der skabte ”modellen”. Der er således brug for ny teori. 3) De eksisterende analyser er ofte ”blinde” overfor de mekanismer, der muligvis kan føre til betydelig forandringer af grundlaget for den ”nordiske model”. 4) Nyt internationalt datamateriale giver nye unikke analysemuligheder.

Senest opdateret 23. april 2013