Gå til indhold

ErhvervsPhD 1. runde 2012 - godkendte projekter

Oversigt over godkendte og betinget godkendte ErhvervsPhD-ansøgninger indleveret ved ansøgningsfrist den 10. januar 2012.

Breve med afgørelser, herunder betingelser for godkendelser og begrundelser for afslag, er sendt til virksomhedsvejlederne i alle projekter.

Godkendte projekter pr. 7. marts 2012:

Virksomhed: 3XN
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier
Projekttitel: Adfærd i det Byggede Miljø - Handlingsmønstre og social interaktion i de socio-fysiske omgivelser.


Virksomhed: Action Lab A/S
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi
Projekttitel: Mindfulness in Action - How to stay mindful in organizational turbulence?


Virksomhed: Amphi Consult ApS
Universitet: Københavns Universitet, Grundforskningscenter for GeoGenetik
Projekttitel: Monitoring of Biodiversity by Environmental DNA (Monitering af biodiversitet med DNA)


Virksomhed: Bang & Olufsen A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Projekttitel: A Robust Audio-based Hybrid Recommendations Framework for Interactive TV


Virksomhed: Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Byggeriets Uddannelser)
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Projekttitel: Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær (MSB) i byggeriet


Virksomhed: Chr. Hansen
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Center for Mikrobiel Bioteknologi
Projekttitel: Colourful Microbial Cell Factories


Virksomhed: Chr. Hansen A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Center for Biologisk Sekvensanalyse
Projekttitel: Comprehensive Proteomics of Streptococcus thermophilus in Industrial Dairy Products


Virksomhed: Grontmij
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Projekttitel: Det Meningsfulde arbejde. Udvikling af trivsel i arbejdet ved fokus på kerneopgaven og relationel koordinering i det pædagogiske arbejde.


Virksomhed: Gubra ApS
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Projekttitel: The role of gut derived Neuromedin U in glucose homeostasis and appetite regulation


Virksomhed: HedeDanmark A/S
Universitet: Københavns universitet, Istitut for Skov & Landskab
Projekttitel: Short rotation coppice biomass - production optimization and environmental impact


Virksomhed: København Zoo/Copenhagen Zoo
Universitet: Københavns universitet, Institut for Biologi
Projekttitel: Mate choice profiling – a novel method to improve breeding success in zoo kept animals


Virksomhed: LEO Pharma A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Globalisering
Projekttitel: Forretningsmodelinnovation i Medicinalindustrien


Virksomhed: MAN Diesel and Turbo
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for IT Ledelse
Projekttitel: Predictive forecasting model for spare part sales in heavy machinery industry with known installed base


Virksomhed: Nordic Bioscience Assay Development
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systembiologi, Enzym og Proteinkemi
Projekttitel: Identification of disease relevant post translational modifications of proteins in pulmonary fibrosis as novel biochemical marker targets


Virksomhed: Novo Nordisk
Universitet: Aarhus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Projekttitel: Identification of components in High Molecular Weight Products, their properties and mechanism of formation


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Embracing diversity through customization at Novo Nordisk


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Biologi
Projekttitel: A novel role of the extracellular matrix proteins as drivers of differentiation and activation of myeloid cells within the rheumatoid arthritis joint microenvironment


Virksomhed: Pharmacosmos A/S
Universitet: København Universitet, Rigshospitalet - Obstetrisk Klinik
Projekttitel: Treatment of postpartum iron deficiency and iron deficiency anemia


Virksomhed: Pluss Leadership A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Dialogbaseret evaluering - En undersøgelse af evaluering som løbende proces i en kulturelt-kreativ organisation


Virksomhed: Royal Greenland A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Erhvervsstudier
Projekttitel: The Global Value Chain as a Strategic Management Tool. -The Case of Royal Greenland


Virksomhed: Skandia
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet
Projekttitel: Kommunikation til pensionskunder


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
Projekttitel: Børneperspektiver på sundhedsfremme i folkeskolen


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S
Universitet: Københavns Univeristet, Institut for Farmakologi og Farmaterapi
Projekttitel: Medication adherence and patients with type 2 diabetes – who adheres to recommendations of medication, to what extent and what are the implications of poor adherence?


Virksomhed: Symphogen A/S
Universitet: Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
Projekttitel: A Comparison of Bi-specific Antibodies and Monoclonal Antibody Mixtures for Multi-Targeted Cancer Therapy


Virksomhed: Søfartens Arbejdsmiljøråd - SEAHEALTH
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Antropologi
Projekttitel: Piracy, Security and the Global Workplace


Virksomhed: Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation
Projekttitel: Human-Robot Learning in Danish Public Schools


Virksomhed: Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Informatik og Matematisk Modellering
Projekttitel: Robust and Temporal 3D Estimation of partly known objects in assembly scenarios


Virksomhed: Thermo Fisher Scientific Inc.
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær biologi
Projekttitel: Automated, Orthogonal Fractionation, Enrichment, and Purification of Biomolecules for Analysis by Mass Spectrometry


Virksomhed: Valcon Design A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi
Projekttitel: Design for Quality - processes, metrics, and tools for obtaining robust designs


Virksomhed: Vestas Wind Systems A/S
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier
Projekttitel: Mangfoldighed som konstruktion - Betydningen af sensemaking og sensegiving for implementering af mangfoldighed på ledelsesniveau


Virksomhed: Vestas Wind Systems A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Afdelingen for Vindenergi
Projekttitel: Assessment of extreme design loads for modern wind turbines using the probabilistic approach  


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Innovation Management in Novo Nordisk R&D

Endeligt godkendt den 19. marts 2012


Virksomhed: GEA Process Engineering A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systemer, Produktion og Ledelse
Projekttitel: Management of business processes for global ERP implementations

Endeligt godkendt den 29. marts 2012


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Innovation Management in Novo Nordisk R&D

Endeligt godkendt den 12. april 2012


Virksomhed: Kuben Management A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Institut for By, Bolig og Ejendom
Projekttitel: Hjemløses boligforhold - arkitektur og hjemlighed. En undersøgelse af de fysiske rammers betydning for hjemløses mulighed for at knytte sig til en bolig.

Endeligt godkendt den 11. februar 2013


Virksomhed: Nordic Bioscience Compound Development
Universitet: Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut
Projekttitel: Evaluation of salmon calcitonin as a treatment for the metabolic syndrome

Endeligt godkendt den 28. september 2012


Virksomhed: Siemens Wind Power A/S
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Projekttitel: Supply Chain Innovation in the Offshore Wind Turbine Industry

Endeligt godkendt den 19. december 2012


Betinget godkendte projekter: 

Projekter kan ikke igangsættes før dato for deres endelige godkendelse.


Virksomhed: Suzlon Blade Technology c/o Suzlon Wind Energy A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion
Projekttitel: Analysis of the tonal content of wind turbine noise emissions


Virksomhed: Vestas aircoil A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik
Projekttitel: Innovativ NOx og støj-reduktion i udstødningsgas 


Bemærk: Virksomheder, som har søgt om ErhvervsPhD-projekter, der er blevet betinget godkendt, vil modtage brev, hvor forudsætningerne for endelig godkendelse er beskrevet.

Projekter kan ikke igangsættes før dato for deres endelige godkendelse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. juli 2020