Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 ErhvervsPhD 1. runde 2012 - godkendte projekter

ErhvervsPhD 1. runde 2012 - godkendte projekter

Oversigt over godkendte og betinget godkendte ErhvervsPhD-ansøgninger indleveret ved ansøgningsfrist den 10. januar 2012.

Breve med afgørelser, herunder betingelser for godkendelser og begrundelser for afslag, er sendt til virksomhedsvejlederne i alle projekter.

Godkendte projekter pr. 7. marts 2012:

Virksomhed: 3XN
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier
Projekttitel: Adfærd i det Byggede Miljø - Handlingsmønstre og social interaktion i de socio-fysiske omgivelser.


Virksomhed: Action Lab A/S
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi
Projekttitel: Mindfulness in Action - How to stay mindful in organizational turbulence?


Virksomhed: Amphi Consult ApS
Universitet: Københavns Universitet, Grundforskningscenter for GeoGenetik
Projekttitel: Monitoring of Biodiversity by Environmental DNA (Monitering af biodiversitet med DNA)


Virksomhed: Bang & Olufsen A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Projekttitel: A Robust Audio-based Hybrid Recommendations Framework for Interactive TV


Virksomhed: Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Byggeriets Uddannelser)
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Projekttitel: Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær (MSB) i byggeriet


Virksomhed: Chr. Hansen
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Center for Mikrobiel Bioteknologi
Projekttitel: Colourful Microbial Cell Factories


Virksomhed: Chr. Hansen A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Center for Biologisk Sekvensanalyse
Projekttitel: Comprehensive Proteomics of Streptococcus thermophilus in Industrial Dairy Products


Virksomhed: Grontmij
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Projekttitel: Det Meningsfulde arbejde. Udvikling af trivsel i arbejdet ved fokus på kerneopgaven og relationel koordinering i det pædagogiske arbejde.


Virksomhed: Gubra ApS
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Projekttitel: The role of gut derived Neuromedin U in glucose homeostasis and appetite regulation


Virksomhed: HedeDanmark A/S
Universitet: Københavns universitet, Istitut for Skov & Landskab
Projekttitel: Short rotation coppice biomass - production optimization and environmental impact


Virksomhed: København Zoo/Copenhagen Zoo
Universitet: Københavns universitet, Institut for Biologi
Projekttitel: Mate choice profiling – a novel method to improve breeding success in zoo kept animals


Virksomhed: LEO Pharma A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Globalisering
Projekttitel: Forretningsmodelinnovation i Medicinalindustrien


Virksomhed: MAN Diesel and Turbo
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for IT Ledelse
Projekttitel: Predictive forecasting model for spare part sales in heavy machinery industry with known installed base


Virksomhed: Nordic Bioscience Assay Development
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systembiologi, Enzym og Proteinkemi
Projekttitel: Identification of disease relevant post translational modifications of proteins in pulmonary fibrosis as novel biochemical marker targets


Virksomhed: Novo Nordisk
Universitet: Aarhus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Projekttitel: Identification of components in High Molecular Weight Products, their properties and mechanism of formation


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Embracing diversity through customization at Novo Nordisk


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Biologi
Projekttitel: A novel role of the extracellular matrix proteins as drivers of differentiation and activation of myeloid cells within the rheumatoid arthritis joint microenvironment


Virksomhed: Pharmacosmos A/S
Universitet: København Universitet, Rigshospitalet - Obstetrisk Klinik
Projekttitel: Treatment of postpartum iron deficiency and iron deficiency anemia


Virksomhed: Pluss Leadership A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Dialogbaseret evaluering - En undersøgelse af evaluering som løbende proces i en kulturelt-kreativ organisation


Virksomhed: Royal Greenland A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Erhvervsstudier
Projekttitel: The Global Value Chain as a Strategic Management Tool. -The Case of Royal Greenland


Virksomhed: Skandia
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet
Projekttitel: Kommunikation til pensionskunder


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning
Projekttitel: Børneperspektiver på sundhedsfremme i folkeskolen


Virksomhed: Steno Diabetes Center A/S
Universitet: Københavns Univeristet, Institut for Farmakologi og Farmaterapi
Projekttitel: Medication adherence and patients with type 2 diabetes – who adheres to recommendations of medication, to what extent and what are the implications of poor adherence?


Virksomhed: Symphogen A/S
Universitet: Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
Projekttitel: A Comparison of Bi-specific Antibodies and Monoclonal Antibody Mixtures for Multi-Targeted Cancer Therapy


Virksomhed: Søfartens Arbejdsmiljøråd - SEAHEALTH
Universitet: Københavns Universitet, Institut for Antropologi
Projekttitel: Piracy, Security and the Global Workplace


Virksomhed: Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation
Projekttitel: Human-Robot Learning in Danish Public Schools


Virksomhed: Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Informatik og Matematisk Modellering
Projekttitel: Robust and Temporal 3D Estimation of partly known objects in assembly scenarios


Virksomhed: Thermo Fisher Scientific Inc.
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær biologi
Projekttitel: Automated, Orthogonal Fractionation, Enrichment, and Purification of Biomolecules for Analysis by Mass Spectrometry


Virksomhed: Valcon Design A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi
Projekttitel: Design for Quality - processes, metrics, and tools for obtaining robust designs


Virksomhed: Vestas Wind Systems A/S
Universitet: Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier
Projekttitel: Mangfoldighed som konstruktion - Betydningen af sensemaking og sensegiving for implementering af mangfoldighed på ledelsesniveau


Virksomhed: Vestas Wind Systems A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Afdelingen for Vindenergi
Projekttitel: Assessment of extreme design loads for modern wind turbines using the probabilistic approach  


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Innovation Management in Novo Nordisk R&D

Endeligt godkendt den 19. marts 2012


Virksomhed: GEA Process Engineering A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systemer, Produktion og Ledelse
Projekttitel: Management of business processes for global ERP implementations

Endeligt godkendt den 29. marts 2012


Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Universitet: Copenhagen Business School, Institut for Organisation
Projekttitel: Innovation Management in Novo Nordisk R&D

Endeligt godkendt den 12. april 2012


Virksomhed: Kuben Management A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Institut for By, Bolig og Ejendom
Projekttitel: Hjemløses boligforhold - arkitektur og hjemlighed. En undersøgelse af de fysiske rammers betydning for hjemløses mulighed for at knytte sig til en bolig.

Endeligt godkendt den 11. februar 2013


Virksomhed: Nordic Bioscience Compound Development
Universitet: Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut
Projekttitel: Evaluation of salmon calcitonin as a treatment for the metabolic syndrome

Endeligt godkendt den 28. september 2012


Virksomhed: Siemens Wind Power A/S
Universitet: Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Projekttitel: Supply Chain Innovation in the Offshore Wind Turbine Industry

Endeligt godkendt den 19. december 2012


Betinget godkendte projekter: 

Projekter kan ikke igangsættes før dato for deres endelige godkendelse.


Virksomhed: Suzlon Blade Technology c/o Suzlon Wind Energy A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion
Projekttitel: Analysis of the tonal content of wind turbine noise emissions


Virksomhed: Vestas aircoil A/S
Universitet: Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik
Projekttitel: Innovativ NOx og støj-reduktion i udstødningsgas 


Bemærk: Virksomheder, som har søgt om ErhvervsPhD-projekter, der er blevet betinget godkendt, vil modtage brev, hvor forudsætningerne for endelig godkendelse er beskrevet.

Projekter kan ikke igangsættes før dato for deres endelige godkendelse.

Senest opdateret 28. juli 2020