Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2014 Ludomaniprogrammet 2014 er udmøntet af Det Frie Forskningsråd på vegne af Innovationsfonden

Ludomaniprogrammet 2014 er udmøntet af Det Frie Forskningsråd på vegne af Innovationsfonden

Det Frie Forskningsråd|Samfund og Erhverv (FSE) har udmøntet midlerne efter indstilling fra et tværrådsligt udvalg. Det samlede ansøgte beløb var 11,5 mio. kr., og den samlede pulje til uddeling var 4,8 mio. kr.

Til ansøgningsfristen den 30. oktober 2014 blev der modtaget seks ansøgninger. Nedenfor er listet de bevillinger, som FSE har givet under Ludomaniprogrammet i december 2014. 

Projekttitel: Role of Muscarinic Receptors in Ludomania
Bevillingsmodtager: Anders Fink-Jensen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 1.569.966 kr.

Projektbeskrivelse: Ludomani eller patologisk spillelidenskab, kendetegnet ved vedvarende og tilbagevendende problematisk spilleadfærd, klassificeres under ’afhængighed og beslægtede lidelser’, da der er fundet store overlap mellem de bagvedliggende biologiske mekanismer bag patologisk spilleadfærd og afhængighed af stoffer som fx kokain. På Neuropsykiatrisk laboratorium har vi påvist, at de såkaldte muscarinerge acetylkolin receptorer i hjernen kan modulere de belønnende effekter af f.eks. kokain og alkohol. Vi har bl.a. påvist, at den muskarinerge receptorsubtype M4 spiller en helt central rolle ved selvadministration af kokain og alkohol. Vores resultater peger på M4 receptoren som et muligt target for fremtidig medicinsk behandling af afhængighed inklusiv ludomani hos mennesker. Pilotdata fra vores laboratorie viser at mus som mangler M4 receptoren (M4 knock-out mus) udviser en mere risikovillig og kompulsiv adfærd. Personer, der lider af ludomani og anden afhængighed, har ofte øget risikobetinget og kompulsiv adfærd, hvilket yderligere understreger den muskarinerge M4 receptors betydning ved ludomani og anden afhængighed. I nærværende projekt ønsker vi at studere M4 receptorens betydning for risikovillig og kompulsiv adfærd samt dens betydning for impulskontrol og beslutningstagning - centrale problemstillinger for mennesker, der lider af ludomani. 


Projekttitel: Computerspilpolitik i Danmark og Norge
Bevillingsmodtager: Anne Birgitte Brus
Institution: Roskilde Universitet
Bevilget beløb: 1.556.905 kr.

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at kortlægge Danmarks og Norges computerspilpolitik i et historisk perspektiv med henblik på at identificere brud og diskontinuitet såvel som sammenhænge og kontinuitet i den måde vi som samfund har valgt at regulere et overdrevent og problematisk brug af computerspil. Det er i den forstand projektets særlige hensigt at undersøge computerspilafhængighedens tilblivelsesproces og afhængigheden som vidensform og rationale for politiske beslutninger og tiltag. 


Projekttitel: The experience of action in pathological gamblers
Bevillingsmodtager: Mads Jensen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 1.623.603 kr.

Projektbeskrivelse: Det er estimeret at mellem 60.000 og 80.000 danskere har alvorlige problemer med afhængighed af spil (ludomani). Mange forskellige dele af ludomani er blevet systematisk undersøgt, men den følelse som ludomaner har når de handler er ikke blevet systematisk undersøgt. Det gør, at vi mangler viden om en essentiel del af den subjektive side af ludomani. Jeg vil i mit projekt undersøge, hvordan den følelse at handle og følelsen af at være i kontrol over sin handling er forskellige fra, hvordan raske personer føler den, og videre hvordan den er forskellig. Jeg vil undersøge det med forskellige forsøg. I nogle vil jeg spørge direkte, hvordan de opleveler en handling, i andre vil jeg spørge til oplevelser, der bliver påvirket af handlinger. Jeg vil i nogle af forsøgene måle hjerneaktivitet for at undersøge, hvilke forskelle der er mellem raske deltagere og ludomaner, når de udfører de forskellige opgaver. Det vil samlet give et indblik i, hvordan ludomaner opleveler deres egen handlinger, og om de føler de har mere eller mindre kontrol over deres handlinger når de spiller.

Senest opdateret 15. august 2019