Gå til indhold

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd: Sapere Aude: DFF-Forskningsleder 2016

Det Frie Forskningsråd uddeler 18 Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillinger for en samlet sum af ca. 121 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne er givet inden for rammerne af rådets Sapere Aude-program, der skal give fremragende forskere i Danmark de bedste betingelser for at skabe afgørende nye forskningsresultater.

Bevillings- og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle nødvendige budgetjusteringer.

Projekttitel: The Protein Interaction Landscape of Cardiac Diseases
Bevillingsmodtager: Alicia Lundby
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 7.030.542 kr.
Projektbeskrivelse: Cardiovascular diseases are the leading cause of morbidity and mortality in the developed world, and the medical challenges we are facing by them are increasing. The overarching aim of my research is to improve our understanding of the molecular mechanisms underlying cardiac disorders to lay the foundations for new clinical treatment strategies. To identify novel disease-related proteins my team will establish a methodological platform that allows us to measure cardiac protein-protein interaction networks for hundreds of proteins involved in cardiac disease. Proteins rarely operate as single entities but rather in larger protein complexes of functionally interdependent proteins. Therefore, delineating the protein network architecture of cardiac disease proteins represents a strategy to identify novel disease-associated proteins as well as key networks underlying cardiac diseases. We aim at creating a comprehensive knowledgebase of chamber- and cell-specific cardiac interaction networks, that interrelated with human population-based genetic data, will advance our knowledge on molecular relations in cardiac diseases, thereby opening doors for novel drug target identification and, in the long run, advancing clinical therapy.


Projekttitel: Language-Based Anonymity
Bevillingsmodtager: Aslan Askarov
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.946.673 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at udvikle et videnskabeligt fundament til at ræsonnere om krav til anonymitet for programmer og metoder til at håndhæve disse krav. På trods af en stigende interesse for anonymitet i moderne computersystemer, sikrer eksisterende teknikker for anonym kommunikation kun anonym netværkstrafik. Det resulterer i, at programmer ofte misbruger anonym kommunikation og uforsætligt bryder brugernes forventninger om anonymitet. For at løse dette problem foreslår vi en løsning baseret på programmeringssprog. Vi foreslår at bruge abstraktioner fra programmeringssprog til at ræsonnere om applikationers anonymitetskrav og teknikker fra programmeringssprog til at specificere og håndhæve disse krav. Projektet vil resultere i nye programmeringsmetoder til sikker programmering, hvilket vil give et solidt grundlag for at bygge praktiske værktøjer til at hjælpe programmører med at udvikle systemer med høje krav til anonymitet og fortrolighed.


Projekttitel: Foundations of Cryptographic Computing
Bevillingsmodtager: Claudio Orlandi
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 7.055.486 kr.
Projektbeskrivelse: Kryptografisk beregning er en række teknikker, der gør det muligt for et antal parter, som ikke stoler på hinanden, at sikre nogle sikkerhedsmæssige egenskaber i interaktive beregningsopgaver. Et klassisk eksempel er sikker beregning: to (eller flere) parter med input x og y ønsker at beregne f(x, y) på en måde, der bevarer konfidentialitet for deres input og korrekthed af outputtet. Landskabet i dette område ændrer sig hurtigt: lige indtil for fem år siden mente man, at værktøjer som fully-homomorphic kryptering eller kryptografisk obfuscation var umulige at opnå, men nu har vi de første plausible kandidater til disse værktøjer. Samtidig er klassiske cryptocomputing værktøjer som garbled circuits og oblivious transfer blevet billige at realisere og bruges i anvendelser i den virkelige verden. Med denne bevilling jeg ønsker at studere grundlaget for kryptografisk beregning i form af gennemførlighed, effektivitet og applikationer.


Projekttitel: Apocalypse then? The Laacher See volcanic eruption (13,000 years before present), Deep Environmental History and Europe’s geo-cultural heritage
Bevillingsmodtager: Felix Riede
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.926.238 kr.
Projektbeskrivelse: Dette interdisciplinære geo-arkæologiske projekt fokuserer på den mulige indflydelse af Europas sidste store vulkanudbrud – Laacher See-udbruddet for c.a 13.000 år siden – på datidens økosystemer og mennesker. Med fokus på Nordeuropa og i særdeleshed Sydskandinavien vil nye udgravningskampagner, nye geologiske undersøgelser af udbruddets parametre samt en omfattende teknologisk og statistik genanalyse af det samtidige arkæologiske materiale fra Sydskandinavien kortlægge, med hidtil ukendt præcision, hvordan og hvorfor udbruddet og dets askenedfald påvirkede datidens samfund. Projektet vil således tillade en konkret test af den aktuelle dobbelt-hypotese, nemlig at den nordlige del af Centraleuropa blev affolket i kølvandet af udbruddet, og at udbruddet kan relateres til opståen af Sydskandinaviens første hjemmehørende kulturgruppe, Brommekulturen.


Projekttitel: Castles: Tracing the Origins and Consequences of the Modern State
Bevillingsmodtager: Jacob Gerner Hariri
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.364.057 kr.
Projektbeskrivelse: Staten var en samfundsmæssig revolution uden lige: Den monopoliserede voldsudøvelsen i samfundet, forbød dueller og fejder, og gjorde det at straffe til sin opgave. I dag tager vi staten for givet. Men statens betydning er let at se i de lande, hvor den er svag (f.eks. Sydsudan eller Haiti), eller hvor den bliver udfordret af andre grupper (f.eks. de dele af Mellemøsten, som ISIS kontrollerer). De lande er præget af ustabilitet, overtrædelser af borgerrettighederne og økonomisk kollaps. Borgprojektet tager ideen om staten som voldsmonopol alvorligt og måler den historiske monopolisering af voldskapaciteten som andelen af borge, der er under kronens kontrol, i et territorium. Jo større denne andel, jo mere centraliseret er magten i et samfund. Borgprojektet undersøger statens opståen i Europa fra ca. 900-1700. Hvordan og hvorfor opstod staten? Hvilke politiske og økonomiske konsekvenser havde det? Er det rigtigt, at krig skaber stater, og under hvilke forudsætninger? Det er nogle af de - store - spørgsmål, som borgprojektet forsøger at besvare.


Projekttitel: Engineering quantum materials for next generation devices: multi-scale patterning and transport measurements by nanoscale four point probe
Bevillingsmodtager: Jill Atsuko Miwa
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 7.053.972 kr.
Projektbeskrivelse: Egenskaberne af materialer udgør fundamentet for nutidens teknologi indenfor energi, udregninger, kommunikation, sikkerhedssystemer og datalagring. Indenfor disse områder er de fundamentale grænser ved at være nået, og de seneste teknologiske fremskridt har været stærkt begrænset til trods for, at der til stadighed udvikles nye drastiske ideer. Vi mangler stadigvæk materialerne til at realisere de teoretiske koncepter. Som et ambitiøst initiativ, med det formål radikalt at ændre teknologierne som påvirker vores hverdag, har vi sat os som mål at udvikle og konstruere materialer, som udviser kvante-egenskaber. Formålet er ikke alene at forbedre komponenternes design og fremstilling, men også at opdage ny, skelsættende fysik til udvikling af komponenter, som fungerer på en helt ny måde.


Projekttitel: SEAD-Plant: Stage, Environment and Age-based Demography of Plants
Bevillingsmodtager: Johan Petter Dahlgren
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 7.036.704 kr.
Projektbeskrivelse: Vi er godt klar over, at mennesker og pattedyr bliver svagere med alderen, og det har længe været anset for at være noget universelt i levende organismer. Vi ved dog ikke, hvordan det ser ud for mange andre grupper af levende væsener, og det inkluderer planter, selvom vi har studeret dem så meget. Med ’aldring’ menes her en stigning i dødeligheden og nedsat fertilitet med alderen hos individer. Hvordan alder påvirker planter er et vigtigt økologisk spørgsmål. Det er også vigtigt for at forstå, hvordan aldring har udviklet sig i løbet af evolutionen. I teorien er der mange aspekter af planters biologi, som kunne hæmme udviklingen af aldring. Empirisk ved vi meget lidt, fordi der normalt ikke tages hensyn til alder i demografiske studier af planter. I projektet vil vi bruge metoder til bestemmelse af planters alder, baseret på røddernes anatomi. Sammen med detaljerede demografiske undersøgelser skal det resultere i information om effekter af alder på dødelighed og fertilitet, som skal analyseres med statistiske og matematiske metoder og computermodeller. Projektet har også til formål at undersøge samspillet mellem effekter af planters alder og deres størrelse på, hvordan plantepopulationer påvirkes af miljøændringer, som for eksempel klimaforandringer.


Projekttitel: Targeting Lipid Metabolism for Cancer Therapy
Bevillingsmodtager: Kenji Maeda
Institution: Kræftens Bekæmpelse
Bevilget beløb: 4.877.156 kr.
Projektbeskrivelse: Kræftceller ændrer deres stofskifte for at anskaffe sig den fornødne energi og essentielle byggeklodser og signalmolekyler, der kræves for deres hurtige vækst og spredning. De unikke og vigtige egenskaber i stofskiftet hos kræftceller kan være attraktive mål i behandling. Projektet har til formål at identificere nye terapeutiske mål i kræftcellers fedtstofskifte. Fedtstofskiftet hos mennesker er meget komplekst. Over 10.000 typer af fedtstoffer bliver dannet og nedbrudt af et stort netværk af enzymer, der befinder sig i forskellige typer af cellulære membraner og afhænger af fedtstoftransport. Dette projekt vil identificere nye unikke egenskaber i fedtstofskiftet hos kræftceller ved at kvantificere de enkelte fedtstoffer i cellers forskellige membransystemer. En metode vil blive udviklet, der kobler systematisk oprensning af specifikke cellulære membraner med massespektrometri-baserede kvantitative målinger af fedtstoffer. Denne metode vil derefter blive anvendt til at kvantificere og bestemme den rumlige fordeling af cellulære fedtstoffer i kræftceller og i tumorer. Disse data vil danne grundlag for at modellere ændringer i fedtstofskifte hos kræftceller, således at vi kan identificere attraktive terapeutiske mål som kan bruges i fremtidig kræftbehandling.


Projekttitel: Red Blood Cell Substitutes
Bevillingsmodtager: Leticia Hosta-Rigau
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 7.053.432 kr.
Projektbeskrivelse: Blodtransfusion, som i de fleste tilfælde indebærer tilførsel af røde blodlegemer, er central i behandlingen af traumatiske skader (f.eks. uheld eller naturkatastrofer), i præ-kirurgiske miljøer (f.eks. transplantation eller traume operationer) og ved behandling af blodmangel. Donorblod er den bedste erstatning for blod, men som følge af en aldrende befolkning såvel som et stigende antal af selvvalgte og nødvendige operationer, forventes det, at efterspørgslen på blod til transfusion vil stige med mere end 10% over det næste årti. I år 2030 forudser man et årligt underskud på over tre millioner røde blodlegemeenheder. På trods af mange årtiers dedikeret forskning sættes der spørgsmålstegn ved den første generation af oxygen carriers, som er kommet på markedet, og de fleste markedsførte produkter er blevet trukket tilbage. Derfor findes der ikke blod- eller oxygen carriers-løsninger, som kan anvendes ved akutte katastrofer. Projektet vil bygge videre på de lærerige erfaringer fra den første generation af oxygen carriers i arbejdet med at udvikle og karakterisere sofistikerede substitutter for røde blodlegemer.


Projekttitel: The Origin of Mass and the Particle Nature of Dark Matter
Bevillingsmodtager: Mads Toudal Frandsen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 6.847.200 kr.
Projektbeskrivelse: Med projektet “The Origin of Mass and the Particle Nature of Dark Matter” vil jeg undersøge to relaterede mysterier i elementarpartikelfysikken: Hvordan opstod partiklernes masse, og hvad består 'mørkt stof', der udgør langt det meste af universets masse, af? Eksperimenter viser, at mørkt stof udgør langt det meste af universets masse, og at det er en helt ny type elementarpartikler. Faktisk strømmer mørkt stof hele tiden gennem os uden at vi mærker det. Samtidig forsøger LHC-eksperimentet ved CERN i Schweiz, historiens største, at genskabe betingelserne i det tidlige univers, da elementarpartiklerne ved meget høje energier blev massive, og ’mørkt stof’ blev skabt. I projektet vil jeg undersøge den hypotese, at der ligger en ny naturkraft bag disse fænomener, og at den nyligt fundne ‘Higgs partikel’ såvel som mørkt stof er sammensatte af mindre fundamentale partikler holdt sammen af denne nye naturkraft. På samme måde som vi har opdaget at protonen bestod af mindre, tilsyneladende fundamentale kvarker. Jeg vil udvikle en ny model, der kan beskrive Higgs partiklen og mørkt stof som sammensatte og løse de mange problemer, der er med den model for Higgs partiklen, vi har idag. Jeg vil udvikle nye måder at teste forudsigelserne fra den model, jeg konstruerer mod data fra LHC og andre relevante eksperimenter. På den måde kan vi komme tættere på løsningen af mysterierne de næste år.


Projekttitel: micro-NIST
Bevillingsmodtager: Martijn Jan Resie Heck
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 6.901.531 kr.
Projektbeskrivelse: Oscillatorer er nogle af de mest fundamentale og allestedsnærværende byggesten af vores teknologi. De gør ure i stand til at bestemme tiden, de synkroniserer beregninger i processorerne i computere, og de gør GPS-netværket muligt. Typisk gælder det, at jo mere præcis en oscillator er, jo bedre fungerer systemet. Eksempelvis vil reduktionen i støj i en oscillator forbedre effektiviteten af et trådløst system og dermed reducere strømforbruget. Radar-systemer bliver dermed mere præcise og er bedre i stand til at detektere små og langsomme objekter, hvilket er fordelagtigt i deres brug som droner og selvkørende biler. På trods af at mange oscillatorer er baseret på krystaller, som for eksempel kvarts i ure, er de mest nøjagtige oscillatorer baseret på fotonik, ved hjælp af for eksempel optiske fibre. De bruges i øjeblikket til at bestemme tidsstandarden ved National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA. Oscillatorerne er dog meget store og bygget inde i laboratorier, hvilket forhindrer deres brug i systemer udenfor, som biler og droner. Gennem det sidste årti er der dog gjort stort fremskridt med at integrere fotoniske systemer på en chip og lave et såkaldt fotonisk integreret kredsløb. Micro-NIST projektet fremsætter derfor hypotesen, at integrationen af fotonik har nået et niveau, der gør det muligt at realisere en fotonisk oscillator på en chip, som vil fungere bedre end alle nutidige chip-integrerede oscillatorer. Vi vil lave sådan en oscillator.


Projekttitel: Rethinking the economic take-off of Denmark
Bevillingsmodtager: Paul Sharp
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 5.978.304 kr.
Projektbeskrivelse: Det er tid til en fundamental nytænkning af den ”danske nationale historie”, som det vedrører økonomisk historie. Generationer af skolebørn i Danmark er blevet undervist om ”det moderne gennembrud” sidst i 1800-tallet, som også i dag fortælles om i danske skoler. Økonomiske historikere koncentrerer sig i høj grad på omdannelsen af det danske landbrug fra 1880’erne med den hurtige spredning af en ny teknologi (centrifugen) og nye institutioner (andelsbevægelsen). Det førte til fremkomsten af Danmark som en vigtig og utrolig vellykket eksportør af mejeriprodukter og senere svinekødsprodukter. Efter det første kooperative mejeri blev etableret i Danmark i 1882, blev hele landet dækket inden for et årti. De spredte sig så hurtigt, og Danmark udviklede sig så hurtigt, at en skeptiker måske ville være tilbøjelig til at tro, at der er mere til denne historie end et simpelt gennembrud til modernitet. Formålet er først og fremmest at vise, at historien går meget længere tilbage og har sin oprindelse i vidensoverførsel fra udlandet og omlægningen af det danske jordbrug i det 18. og 19. århundrede. For det andet forventes det at vise, at selve historien om andelsmejerierne er blevet misforstået. Vi forventer at demonstrere deres afhængighed på import af kul, og vi vil undersøge, hvordan de var i forhold til deres mindre succesfulde irske modparter.


Projekttitel: Intercepting worm communication
Bevillingsmodtager: Peter Nejsum
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 6.980.698 kr.
Projektbeskrivelse: Parasitiske indvoldsorm forekommer hos alle husdyr og er en vigtig begrænsende produktionsfaktor. Infektionerne er ofte langvarige, de nedsætter dyrevelfærden og kan reducere effekten af vacciner. Projektet vil give ny og fundamental indsigt i, hvordan indvoldsorm manipulerer og undviger et ellers aggressivt immunsystem. Jeg vil undersøge, hvordan indvoldsorm producerer såkaldte ekstracellulære vesikler, karakterisere deres indhold og undersøge deres funktion. Specifikt vil jeg 1) isolere vesikler fra indvoldsorm med forskellige livscykler, samt undersøge 2) hvilke proteiner og DNA molekyler de indeholder, 3) deres funktionen i cellekulturer, 4) deres evne til at undertrykke immunsystemet i værten og 5) om indvoldsorm bruger dem til at kommunikere med andre indvoldsorm. Indvoldsorm har udviklet sig til sande mestre i at snyde og manipulere værtens immunsystem, men de bagvedliggende mekanismer ved vi meget lidt om. Antigener har en betydning, men få nyere studier peger på, at ekstracellulære vesikler er afgørende for parasitters evne til at manipulere værten og for parasit-parasit kommunikation. Et nyt paradigme i vores forståelse af parasitters levevis er på vej. Denne viden kan vi bruge til at udvikle ny medicin og vacciner. Da der er store problemer med resistens mod gængse behandlingsformer, vil projektet være til stor gavn for husdyrsproduktionen og fremme dyrevelfærd i fremtiden samt hjælpe den milliard af mennesker som lider af tilsvarende indvoldsorm.


Projekttitel: A systematic characterization of the impact of human regulatory variation
Bevillingsmodtager: Robin Andersson
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 7.055.486 kr.
Projektbeskrivelse: Den regulerede transkription af gener er livsnødvendig og danner basis for vores celletype-diversitet. Den korrekte funktion af regulatoriske elementer og deres samspil er helt essentiel for præcist at kunne koordinere disse transkriptionelle aktiviteter, som foregår i cellen. En genetisk variation, der forstyrrer vores regulatoriske arkitekturer i cellen, kan derfor have en skadelige indvirkning, som i værste tilfælde kan føre til sygdom. På trods af en lang række studier, er konsekvensen af variationer i regulatoriske områder endnu ikke forstået. Det motiverer et behov for systematisk karakterisering af genetisk variation og regulatoriske elementer sammen med deres funktion og vægt. Ved anvendelse af en nyudviklet transkriptions-baseret metode til at vurdere aktiviteten af regulatoriske elementer og deres relationer er vores formål at systematisk karakterisere omfanget af den humane regulatoriske variation og dets videre konsekvenser. På baggrund af denne karakterisering vil vi udlede modeller, som beskriver funktionen af regulatoriske elementer og deres vægt og derved foreslå betydningen af regulatorisk uorden. Det planlagte arbejde har stort potentiale til at bringe os videre i forståelsen af regulatoriske arkitekturers funktion og betydning. Samtidig vil funktionen af hver enkelt involveret regulatoriske element forbedre tolkningen af regulatorisk og genetisk variation, som vil være en brugbar ressource for et stort videnskabeligt samfund.


Projekttitel: Bifunctional heterogeneous catalysts
Bevillingsmodtager: Søren Kegnæs
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: 6.498.209 kr.
Projektbeskrivelse: Den kemiske industri er verdens største industri og har afgørende indflydelse på vores samfund, da den f.eks. fremstiller al den benzin, plastik og medicin, som vi dagligt er afhængige af. I lyset af de nuværende miljøudfordringer såsom energimangel og CO2-udledning er det derfor nødvendigt at udvikle en mere effektiv og bæredygtig kemisk industri. I projektet vil vi udvikle nye og forbedrede heterogene katalysatorer, som er baserede på zeolitter. Zeolitter er faste porøse materialer, der hovedsageligt består af silikat og i dag bliver anvendt til en række for forskellige formål i den kemiske industri. Størstedelen anvendes som katalysator til fremstilling af benzin ud fra råolie. På verdensplan bliver der solgt zeolit-katalysatorer for omkring en milliard dollars om året. Grunden til at zeolitter er meget attraktive katalysatorer er bl.a. på grund af deres unikke poresystem. I projektet ønsker vi at tilføje nye egenskaber til zeolit-katalysatorerne ved at tilføje forskellige metaller til zeolitterne. Det vil bevirke, at zeolitternes katalytiske aktivitet vil øges, samt at de vil kunne anvendes til nye reaktioner til gavn for miljøet. De udviklede materialer vil også kunne finde anvendelse til fremstilling af en række kemikalier, hvilket vil bidrage til udviklingen af en mere effektiv og bæredygtig kemisk industri.


Projekttitel: Targeting and Manipulating the Hypoxic Cancer Cell
Bevillingsmodtager: Thomas Bjørnskov Poulsen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 7.053.644 kr.
Projektbeskrivelse: Kræft i bugspytkirtlen (Pancreas) er en af de mest ubehagelige kræftformer med karakteristisk aggressive sygdomsforløb og meget begrænsede behandlingsmuligheder. Den gennemsnitlige overlevelse 5 år efter diagnose er på under 10 procent. Som i mange andre kræfttyper er spredning (metastase) den største udfordring, og denne proces drives med stor sandsynlighed af mindre grupper af kræftceller, som befinder sig i ilt-fattige (hypokiske) dele af tumorer. Denne type celler er typisk resistente overfor diverse typer af kemoterapi. I projektet vil vi udvikle en helt ny stofklasse, APD-CLD, som i indledende forsøg med isolerede kræftceller fra pancreas har vist sig at ramme netop denne gruppe af særligt aggressive celler. Vi vil optimere molekylets egenskaber og endeligt afprøve den optimale APD-CLD i musemodeller af pancrea- cancer. Der er stærke indikationer for at APD-CLD besidder en ny type angrebsmekanisme, og projektet vil også være med til at klarlægge denne. I projektet vi vil ydermere udvikle et prototype-eksperiment, hvor vi kan snyde kræftcellerne til at tro, at de befinder sig i ilt-fattige betingelser. Det vil gøre det muligt for os at studere deres opførsel i mikroskopiske tumorer under kontrollerede betingelser, hvilket vil bidrage med ny grundlæggende viden omkring hypoksiske kræftceller.


Projekttitel: Aesthetic experience and the pre-reflective self. An investigation in phenomenological psychology
Bevillingsmodtager: Tone Roald
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 7.053.520 kr.
Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at skabe en teori, der giver indblik i det præ-refleksives psykologiske funktion og en forklaring på, hvorfor kunst kan påvirke den menneskelige psyke på en gennemgribende måde. Det er en udbredt opfattelse, at kunst kan påvirke hvem vi er, men hidtil er det ikke lykkedes at fremstille en teori, der på overbevisende måde forklarer, hvordan det er muligt. I den teoretiske faglitteratur refereres der hyppigt til kropslige og affektive dimensioner af det præ-refleksive som værende særligt aktive under æstetiske oplevelser. Som noget nyt vil projektet gøre præ-refleksive forhold til genstand for empiriske studier gennem den fænomenologiske psykologis metoder. Kvalitative beskrivelser vil blive indhentet gennem interviews og observationer foretaget på danske kunstmuseer. Det empiriske materiale danner sammen med teoretiske analyser udgangspunktet for en teori om det komplekse forhold mellem kropslige bevægelser og emotioner. Resultaterne vil bidrage med en forståelse af kunstens psykologiske funktion og samtidig perspektivere det præ-refleksive i forhold til den menneskelige psyke generelt.


Projekttitel: A systematic analysis of RNA interactions during virus infection
Bevillingsmodtager: Troels Scheel
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 7.051.085 kr.
Projektbeskrivelse: Lægemidler målrettes oftest mod proteiner, mens hæmning af RNA-interaktioner er et nyt og interessant mål. Interaktioner med værtscellens RNA kan være vigtige under virusinfektion. Et eksempel er hepatitis C virus (HCV) der afhænger af den leverspecifikke mikro-RNA, miR-122. Lægemidler, der blokerer miR-122 interaktionen, hæmmer HCV-infektionen. Projektet fokuserer på infektion med vigtige sygdomsfremkaldende virus, som f.eks. hepatitis A, C og E, HIV, influenza, dengue, gul feber og chikungunya. Jeg sigter efter at identificere og forstå interaktioner mellem cellulært og viralt RNA, som er vigtige for virusinfektionen. Fornylig har vi demonstreret at HCV-miR-122 interaktionen ikke er unik – også det beslægtede pestivirus, som skaber dødelige infektioner hos køer og grise, kræver sådanne interaktioner. De kan derfor være et nyt mål for lægemidler. Vi har endvidere fundet, at HCV ved at beslaglægge store mængder miR-122 indirekte kan regulere værtscellens gen-udtryk, hvilket kan være medvirkende til leverkræft. Det kan være en ny generel mekanisme, som virus bruger til egen fordel, og jeg vil etablere forsøg der klargør denne betydning. Projektet kan derfor afdække nye virus-værtscelle interaktioner og afklare helt nye mekanismer for, hvordan virus indirekte kan regulere hundredevis af cellulære gener. Desuden håber jeg, at projektet kan medføre nye muligheder for behandling og forebyggelse af vigtige sygdomsfremkaldende infektioner.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juli 2020

Afsendere