Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2017 Bevilling til forskning om kvalitet i videregående uddannelser fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, december 2017

Bevilling til forskning om kvalitet i videregående uddannelser fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, december 2017

Styrelsen for Forskning og Uddannelse støtter ved en særlig bevilling på finansloven et forskningsprojekt, der skal give bedre indsigt i måling og fremme af kvalitet i videregående uddannelser.
Kontakt
Kåre Jarl
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 35
Email: kja@ufm.dk
Linea Spendrup Slagslunde
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 47
Email: lsp@ufm.dk

Styrelsen har modtaget i alt 7 ansøgninger repræsenterende et samlet ansøgt beløb på ca. 49 millioner kroner. Det støttede projekt er udvalgt efter forskningsfaglig vurdering af ansøgningerne hos Danmarks Frie Forskningsfond. Projektet er forankret på Aarhus Universitet, men inddrager også Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol, VIA University College samt tre udenlandske parter.


Projekttitel:  Pathways to Improve Quality in Higher Education (PIQUED)

Bevillingsmodtager: Carter Bloch
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 9.834.854 kr.


Projektbeskrivelse:

Der er ikke ét entydigt bud på, hvad kvalitet er eller bør være i det danske videregående uddannelsessystem. Kvalitetsbegrebet er diverst og omdiskuteret. Det samme er forsøgene på at estimere effekten af kvalitetsfremmende initiativer. PIQUED (Pathways to Improve Quality in Higher Education) vil tilvejebringe ny, forskningsbaseret viden om kvalitetsudviklingsarbejdet, dets effekter og målingen af disse.

Målet med projektet er at tilvejebringe en inklusiv, kontekst-sensitiv evidens om veje til forbedring af kvaliteten af videregående uddannelser i Danmark.

Projektet undersøger, hvordan uddannelseskvalitet konceptualiseres, og hvordan det adresseres gennem kvalitetsfremmende tiltag. På baggrund af international forskning, eksisterende kvalitetsindikatorer og en dybdegående, empirisk dataindsamling hos interessenter fra universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier på tværs af fagområder vil projektet identificere faktorer, som bidrager til forøget uddannelseskvalitet.

Dernæst vil PIQUED foretage tre effektstudier af konkrete kvalitetsfremmeinitiativer på henholdsvis Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Professionshøjskolen Metropol. De casebaserede effektstudier kobler stringent, kvantitativ metode med dybdegående kvalitativ analyse.

Endelig vil PIQUED kritisk vurdere eksisterende praksis mht. dokumentation og måling af kvalitetsfremmende tiltag i uddannelsessektoren. Projektet vil udvikle nye metoder og indikatorer til under-støtte af kvalitetsfremmende arbejde og estimeringen af, hvad der virker. PIQUED vil således bidrage til uddannelsesudvikling og beslutningstagning på vejen mod forbedret uddannelseskvalitet

 

 

Senest opdateret 19. december 2017