Gå til indhold

Bevillinger til skolarstipendier fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom, maj 2017

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 15 bevillinger til Skolarstipendier for en samlet sum af næsten 2 millioner kr. Bevillingerne skal bidrage til, at lovende studerende tidligt får styrket deres lyst til at forske inden for sundhedsvidenskaben.

Bevillingerne giver unge forskertalenter mulighed for at fordybe sig i et selvstændigt forskningsprojekt og beskæftige sig med videnskabeligt arbejde. På den måde får de afprøvet, om en forskningskarriere kan være en mulighed for dem.

Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor, og alle ansøgere vil modtage skriftligt svar hurtigst muligt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle budgetjusteringer. 


Projekttitel: Acceptance and feasibility of partner notification to HIV infected individuals in Guinea-Bissau, West Africa.
Bevillingsmodtager: Alex Lund Laursen
Institution: Aarhus University
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Vi ønsker at udvikle og teste et system, der kan støtte HIV-smittede personer i at informere partnere om deres risiko for at være blevet smittet med HIV, såkaldt kontaktopsporing. Projektet vil finde sted i Guinea-Bissau i Vestafrika, hvor der siden 2007 er blevet forsket i HIV i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og det lokale Hospital Nacional Simão Mendes. I vores studie vil nydiagnosticerede HIV-patienter blive tilbudt kontaktopsporing. De vil få valget mellem tre forskellige metoder: • Passiv: Patienten er selv ansvarlig for at informere sin partner. • Kontrakt: Patienten får mulighed for selv at informere sin partner. Har partneren ikke henvendt sig inden 14 dage, vil denne blive kontaktet af personale fra HIV-klinikken. • Direkte: Personale fra HIV-klinikken tager kontakt til partneren uden at involvere patienten. Når en partner herefter møder op på klinikken, vil denne blive tilbudt en HIV-test. Hvis testen er positiv, tilbydes opfølgning og behandling. Vi vil undersøge, hvilken metode der foretrækkes af HIV-patienterne og antallet af partnere, der bliver fundet, testet og diagnosticeret med HIV. Vi forventer at kunne sætte flere HIV-positive partnere i behandling samt forebygge fremtidig smitte af HIV-negative partnere. Dette studie vil bidrage til vores viden om effekten af at implementere kontaktopsporing i et udviklingsland. Her særligt et vestafrikansk land, hvor der indtil nu ikke har været meget forskning på området.


Projekttitel: Birth weight in Rural Guinea-Bissau. Does maternal BCG scarification affect birth weight?
Bevillingsmodtager: Ane Bærent Fisker
Institution: Statens Serum Institut
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccinen er anbefalet ved fødslen i lavindkomstlande til beskyttelse mod tuberkulose. Nye studier har vist, at vaccinen har gavnlige effekter udover beskyttelsen mod tuberkulose, såkaldte uspecifikke effekter. Vaccinen er vanskelig at give korrekt. Ved korrekt vaccinationsteknik dannes oftest et lille ar ved indstiksstedet. Et stort randomiseret studie fra Danmark har for nyligt fundet, at de uspecifikke gavnlige effekter af BCG-vaccinen var størst, hvis moren til barnet var BCG-vaccineret: BCG vaccinerede børn af BCG-vaccinerede mødre havde 35% færre hospitaliseringer forårsaget af infektiøse sygdomme. Vi tror derfor, at morens BCG-ar-status kan være vigtig for hendes og barnets sundhed. Hovedformålet med studiet er at beskrive fødselsvægten i landdistrikterne i Guinea-Bissau og sammenligne fødselsvægten hos børn af mødre med BCG-ar med fødselsvægten hos børn af mødre uden BCG-ar. Vi vil desuden undersøge andre tilgængelige baggrundsfaktorers sammenhæng med lav fødselsvægt og også undersøge baggrundsfaktorer associeret med, at moren har et BCG-ar. Nuværende data omkring fødselsvægt i lavindkomstlande stammer primært fra hospitalsfødsler, men ca. 2/3 af fødslerne i Guinea-Bissau foregår i hjemmet. Dette bliver det første studie til at undersøge fødselsvægten blandt hjemmefødte i de landlige områder i Guinea-Bissau. Hvis der er sammenhæng mellem mors BCG-ar og barnets fødselsvægt, bør man undersøge, hvorvidt mødre uden BCG-ar bør vaccineres.


Projekttitel: Do innate lymfoid cells affect susceptibility to Infection with MRSA secondary to influenza A virus infection.
Bevillingsmodtager: Christian Kanstrup Holm
Institution: Aarhus University
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Infektion med den methicilin resistente staphylococcus aureus bakterie (MRSA) er en alvorlig komplikation til infektion med influenza A virus (IAV). MRSA forårsager ikke normalt lungebetændelse, men netop i forbindelse med forudgående infektion med IAV er sekundær bakteriel lungebetændelse med MRSA hyppig og alvorlig. Infektion med IAV øger generelt risikoen for alvorlig sekundær bakteriel lungebetændelse med cirka 100-fold. Vi ønsker at identificere immunologiske mekanismer, der kan udnyttes til at reducere modtageligheden overfor bakteriel lungebetændelse med MRSA under og efter infektion med influenza A virus. En af årsagerne til den øgede modtagelighed for bakteriel pneumoni efter infektion med influenza A virus er, at immunforsvaret reagerer for voldsomt på virusset. Overreaktionen fører til delvis ødelæggelse af lungevævet. Denne ødelæggelse øger bakteriers mulighed for at vokse og forårsage alvorlig lungebetændelse. For nyligt er der inden for immunologien opdaget en helt ny type af celler (ILC2 celler), hvis funktion er at forhindre immunologiske overreaktioner. Vi ønsker at undersøge vigtigheden af disse celler for den øgede modtagelighed overfor bakterielle infektioner efter influenza A virus – OG undersøge om denne celletype kan udnyttes til at sænke risikoen for alvorlig sekundær bakteriel lungebetændelse.


Projekttitel: Hypertension in tuberculosis patients in a high incidence area: a double-burden of disease study
Bevillingsmodtager: Christian Wejse
Institution: Aarhus University
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Tuberkulose er den infektionssygdom, der årligt slår flest mennesker ihjel i verden, og en tredjedel af verdens befolkning antages at være smittet med sygdommen, langt de fleste i lav- og mellem-indkomstlande. I disse lande har infektionssygdomme i lang tid været den dominerende årsag til sygdom og dødelighed, men i de seneste år er forekomsten af ikke-smitsomme sygdomme, som hjerte-karsygdomme og sukkersyge, hastigt stigende. Forhøjet blodtryk er en risikofaktor for hjerte-karsygdomme, som er den hyppigste dødsårsag i verden. I takt med denne stigning i forekomsten af ikke-smitsomme sygdomme i lavindkomstlande er der opstået et behov for at undersøge, hvordan smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme indvirker på hinanden. I dette studie i det vestafrikanske land Guinea-Bissau vil vi undersøge, hvor stor forekomsten af forhøjet blodtryk er blandt patienter med tuberkulose, og sammenligne dette med forekomsten blandt raske kontroller. Desuden vil vi undersøge, om forhøjet blodtryk påvirker sværhedsgraden af tuberkulose-sygdom og udfaldet af behandling for tuberkulose. I hovedstaden Bissau ligger Bandim Health Project, som er et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Sundhedsministeriet i Guinea-Bissau. Her er 102.000 personer registreret med identifikationsnummer, og disse personer kan danne udgangspunkt for studiepopulationen i dette studie. Viden om, hvordan disse sygdomme spiller ind på hinanden, er afgørende i kampen for at nedbringe dødelighed og sygdom i verdens fattigste.


Projekttitel: The Central Consequences of Intramuscular Botox Administration
Bevillingsmodtager: Claire Francesca Meehan
Institution: University of Copenhagen
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Botulinum toxin (Botox) er meget brugt, både kosmetisk og klinisk, til at producere langvarig lammelse af specifikke muskler. Man har antaget, at effekterne af Botox har været begrænset til periferien gennem stoffets effekt på den neuromuskulære transmission. Der er nu beviser for, at Botox transporteres tilbage langs motoneuronernes aksoner til motoneuronernes cellekroppe i rygmarven. Dette forskningsprojekt vil undersøge de centrale konsekvenser af dette. Vi vil bruge intramuskulære Botox-injektioner og flouriserende retrograde tracere til at identificere neuroner ramt af Botox. Vi vil derefter anvende teknikker, der tillader os at mærke specifikke forbindelser til motoneuroner, der kan blive afbrudt, samt kigge efter markører for cellestress /-død.


Projekttitel: Effects of sleep deprivation and adrenergic inhibition on glymphatic flow in humans
Bevillingsmodtager: Gitte Moos Knudsen
Institution: Rigshospitalet
Bevilget beløb: 103.100 kr.
Projektbeskrivelse: Tilstrækkelig søvn er afgørende for et sundt helbred. Ikke desto mindre er de underliggende biologiske mekanismer for reguleringen af søvn endnu ukendt. For nyligt blev en ny molekylær funktion af søvn beskrevet i gnavere. Det "glymfatiske system" er en makroskopisk mekanisme i centralnervesystemet, som fjerner affaldsprodukter fra hjernens parenkymatiske rum. Det er dog fortsat uvist, om denne søvnafhængige bortskaffelse af neurotoksiske affaldsprodukter også eksisterer i mennesker. Hvis det er tilfældet, vil manipulation af den glymfatiske clearance være af stor betydning og kunne føre til nye muligheder for at forbedre søvnkvalitet eller måske formindske vores behov for søvn. Projektet vil som det første undersøge det glymfatiske system hos mennesker. Konkret vil vi anvende den nye MR metode MREG (ultra-fast magnetic resonance encephalography), i vågen tilstand og under søvn, som et mål for glymfatisk flow. Ved at sammenligne MREG målinger i de to tilstande vil vi kunne fastslå, om et søvn-afhængigt glymfatisk flow eksisterer i menneskehjernen. For at undersøge kausalitet vil vi desuden manipulere det glymfatiske system farmakologisk ved hjælp af den adrenerge receptor antagonist carvedilol i et placebokontrolleret crossover studie. Denne antagonist kan forbedre den glymfatiske clearance i gnavere og ved at efterprøve det i mennesker, vil vi have mulighed for at teste, om øget glymfatisk aktivitet kan forbedre menneskers søvnintensitet.


Projekttitel: Understanding ALS pathophysiology and cortical networks by use of two novel methods - Threshold tracking TMS and MR spectroscopy
Bevillingsmodtager: Hatice Tankisi
Institution: Aarhus Universitetshospital
Bevilget beløb: 103.100 kr.
Projektbeskrivelse: Amyotrof lateralsklerose (ALS) er en sjælden sygdom, hvor nerveceller i hjerne og rygmarv angribes med lammelse af hele kroppen til følge i løbet af 3-5 år. Der findes endnu ingen behandling for ALS, og den eller de udløsende faktorer for sygdommen er ikke fastlagte. Dog tyder meget på, at overaktivitet af nervecellerne i hjernebarken spiller en vigtig rolle. I dette internationale studie vil forskere på Aarhus Universitetshospital forsøge at bekræfte, at hyperaktivet eller ubalance i nervecellernes kommunikation er hovedårsagen til ALS. Studiet udføres ved introduktion af to nye avancerede teknikker (transkraniel magnetstimulation med threshold-tracking og magnetisk resonans spektroskopi), som forventes at være mere sensitive end hidtil anvendte teknikker. Endvidere ønskes det at introducere teknikkerne til klinisk brug, hvor de vil kunne bidrage til forbedret diagnostik indenfor ALS og andre nervesygdomme. Den detaljerede viden om nervecellernes aktivitet hos patienter i forskellige faser af sygdommen, som forventes opnået i projektet, kan på kort sigt forbedre diagnosticeringen af ALS patienter og på længere sigt potentielt danne grundlag for udviklingen af en behandling for ALS.


Projekttitel: Psilocybin as a novel rapid-acting and long-lasting antidepressant: insights into molecular and functional correlates
Bevillingsmodtager: Heidi Kaastrup Müller
Institution: Aarhus University
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Depression er blevet en folkesygdom, som udover de udtalte personlige og samfundsmæssige omkostninger også udgør en stadig større byrde for sundhedsvæsenet. Sygdommen er associeret med øget risiko for selvmord samt somatisk komorbiditet, hvilket medfører en øget dødelighed blandt denne patientgruppe. Denne overdødelighed kan i mange tilfælde tilskrives, at den terapeutiske effekt af nuværende behandlinger først indtræder efter flere ugers behandling. Ydermere oplever mange en utilstrækkelig klinisk effekt af disse behandlinger. Derfor er der et presserende behov for udvikling af nye behandlingsstrategier med forbedret responsrate og betydelig kortere responstid. Projektet tager afsæt i et nyligt opsigtsvækkende engelsk studie, hvor et forskerhold fandt, at en enkelt dosis af det psykedeliske stof psilocybin, havde både en hurtigt indsættende og en langvarig antidepressiv effekt på en række depressive personer, der ikke havde responderet på traditionel antidepressiv behandling. I nærværende projekt vil vi benytte psilocybin som indgangsvinkel til at belyse molekylære og funktionelle mekanismer i hjernen, der medierer en hurtig antidepressiv effekt samt virker som katalysator for de processer, der er afgørende for opretholdelse af en længerevarende effekt. Vi vil endvidere screene psilocybin analoger for deres antidepressive potentiale med henblik på udvikling af nye potentielle behandlingsstrategier, der kan videreføres i fremtidige translationelle studier.


Projekttitel: Protein interactions of the AVP prohormone and their role in familial neurohypophyseal diabetes insipidus
Bevillingsmodtager: Jane Hvarregaard Christensen
Institution: Aarhus University
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Vi har fundet ud af, at mutationer i vores arvemasse, som medfører kronisk tørstesyge, hæmmer transporten af AVP prohormonet i nerveceller. Det er foreneligt med ideen om at sygdommen, som er karakteriseret ved gradvis mangel på det antidiuretiske hormon AVP, skyldes ophobning af misfoldet AVP prohormon og deraf følgende nervecelle-stress og -død. Det er dog stort set ukendt, hvilke af cellens komponenter, der spiller en rolle i denne sygdomsmekanisme. I projektet ønsker vi at bestemme disse komponenter. Vi vil foretage identificering af specifikke proteiner, der interagerer med AVP prohormonet under stressfulde betingelser, så som højt genudtryk og tilstedeværelse af tørstesygemutationer. Identificerede proteiner udgør nye mål for fremtidig behandling ikke kun af tørstesyge, men også andre sygdomme som skyldes nervecelle-død på grund af stress f.eks. udløst af protein misfoldning i cellen. Det kunne være sygdomme som Alzheimers, Parkinsons og Huntingtons sygdom, men også cerebral iskæmi, rygmarvsskader, ALS og diabetisk nervesygdom.


Projekttitel: Effects of potassium deficiency on liver protein and urea synthesis
Bevillingsmodtager: Karen Louise Thomsen
Institution: Aarhus Universitetshospital
Bevilget beløb: 103.100 kr.
Projektbeskrivelse: Nedsat kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi) ses hyppigt ved brug af vanddrivende medicin, men ses også ved kronisk leversygdom. Hypokaliæmi hæmmer proteinsyntesen i blandt andet muskelvæv og er væksthæmmende. Mekanismen er ukendt. Effekten af hypokaliæmi på leverens proteinsyntese er vidtgående ubeskrevet, men vi fandt i et pilotstudie nedsat protein- og urinstofsyntese og forhøjet ammoniak. Det er et væsentligt fund, da hypokaliæmi og forhøjet ammoniak hyppigt ses hos kronisk leversyge med leverbetinget hjernesvigt. Vi ønsker at undersøge effekten af hypokaliæmi på leverens protein- og urinstofsyntese i en rottemodel. Vi forventer pilotforsøgets resultater genfundet, hvilket vil være et meget betydningsfuldt bidrag til forståelsen af kaliums betydning for leverens proteinsyntese. Fremadrettet ønsker vi kaliums betydning belyst i en rottemodel for kronisk leversygdom, samt på molekylært niveau at undersøge den specifikke mekanisme for kaliums fundamentale rolle i proteinsyntesen.


Projekttitel: Glaukom - et resultat af systemisk inflammation og nedsat næring til nethinden
Bevillingsmodtager: Miriam Kolko
Institution: University of Copenhagen
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: I forsøget sammenligner vi ekstreme patientgrupper i form af testpersoner med hhv. lavtryksglaukom, testpersoner med øget intraokulært tryk uden glaukom og en kontrolgruppe. Vi ønsker ved at måle kardiameteren i nethinden at analyse energitilbuddet til nethinden før, under og efter hypoksi samt at undersøge effekten af intervention med COX-hæmmeren, diclofenac. Vores formål med forsøget er at undersøge, om COX-hæmmere kan have en rolle i behandlingen af glaukom ved at nedsætte inflammation. Aktuelt er behandlingstilbuddene primært medikamenter, der nedsætter væskeproduktionen i øjet eller øger afløbet. Da vores hypotese er, at glaukom skyldes systemisk inflammation vil vi undersøge, om antiinflammatorisk medicin kan nedsætte den stress der påføres nethinden ved glaukom.


Projekttitel: Crosstalk between Coronary Artery Disease and Bone Turnover - A Danish Computed Tomography Multi-center Study
Bevillingsmodtager: Morten Bøttcher
Institution: Central Region Denmark
Bevilget beløb: 103.100 kr.
Projektbeskrivelse: Dette projekt er et ”spin-off”-studie på et stort dansk studie, Dan-NICAD, som undersøger forskellige metoder til at udrede for sygdom i hjertets blodforsyningskar (kranspulsårene). Dan-NICAD har foretaget hjerte scanninger på 1675 patienter, som led i udredningen for sygdom i kranspulsårene grundet symptomer tydende på dette. Dette projekt ønsker at undersøge sammenhængen mellem tab af knogle og graden af forkalkninger i hjertets kranspulsåre justeret for kendte fælles risikofaktorer. Man ved i dag en stor del om risikofaktorer bag udvikling af karforkalkning, som eksempelvis forhøjet kolesterol. Nyere studier har vist, at der findes en sammenhæng mellem tab af knoglemineral og øget grad af forkalkning i specifikke kar, herunder kranspulsårene, og at denne sammenhæng er uafhængig af kendte risikofaktorer. Denne sammenhæng er fortsat sparsomt belyst, men kunne være et muligt behandlingsmål. Tabet af knogle vil blive vurderet ud fra hjerte scanninger, hvor ryghvirvlerne i hjertets niveau analyseres. Vi vil opnå ny viden omkring den komplekse relation mellem kalk metabolismen og forkalkninger i kar, samt ny viden omkring potentialet for at screene patienter for lav knogletæthed ud fra hjerte scanninger, som laves af anden årsag end knogleskørhed.


Projekttitel: Impact of a TLR9 agonist on the functional capacity of NK cell subsets to inhibit HIV-1 propagation ex vivo
Bevillingsmodtager: Paul Wesley Denton
Institution: Aarhus University
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Infektion med HIV leder til en gradvis svækkelse af immunsystemet, hvilket efter en årrække vil lede til AIDS. Antiretroviral behandling (ART) kan nedbringe virusmængden i plasma til et umåleligt niveau og forhindrer derved nedbrydningen af immunsystemet. ART er dog ikke en kur, da nogle få virus vil persistere i kroppens immunceller og virusreplikationen vil hurtigt vende tilbage efter få ugers behandlingsophør. Den førende strategi for udryddelse af HIV består i at aktivere de skjulte virus og dermed gøre dem synlige for immunforsvarets effektorceller. Mange studier er lykkedes med aktivering af virus, men ingen har rapporteret en betydelig sænkning af virusmængden i blodet. Vores gruppe har vist, at TLR9-agonisten MGN1703 stimulerer en bestemt immuncelletype, NK celler, som er en vigtig del i forsvaret mod HIV. Samtidig viste studiet, at disse celler hæmmer HIV-1 spredning i en CD4+ T celle kultur, de celler HIV primært inficerer. Disse NK celler har dog mange subtyper, og det vides endnu ikke hvilke(n) subtype, som er de(n) primære i forsvaret mod HIV-1. Dette forskningsår vil derfor identificere de(n) mest effektive NK celle type(r) til at hæmme HIV-1 spredning i CD4+ T celler, samt redegøre for de mest optimale forhold til aktivering af netop disse NK celler. Dette kan lede til definitionen af en biomarkør for optimal NK celle aktivering, samt guide de terapeutiske mål for fremtidige studier.


Projekttitel: Betydningen af glykæmisk index og muskelarbejde for postprandielle glukose ekskursioner og tarmhormonsekretion efter Roux-en-Y gastric bypass
Bevillingsmodtager: Sten Madsbad
Institution: Hvidovre Hospital
Bevilget beløb: 103.100 kr.
Projektbeskrivelse: Gastric bypass kirurgi medfører et stort vægttab (20-30% af kropsvægten), som fastholdes i hvert fald i 20 år. Effekten på type 2 diabetes er også markant efter gastric bypass, og mange opnår komplet normalisering af blodsukker-værdierne uden behov for medicin. Tidligere undersøgelser har vist, at den gavnlige effekt på type 2 diabetes skyldes en kombination af en øget udskillelse af hormoner fra tarmen under et måltid, en hurtig ændring i leverens insulinfølsomhed, som følge af en lav energi kost efter operationen, og det store vægttab. Disse ændringer er dog også en formodet årsag til at visse RYGB-opererede efter operationen oplever lave blodsukkertal efter et måltid. Projektet undersøger, hvordan muskelarbejde efter måltider med forskellige slags kulhydrater påvirker blodsukkeret og tarmhormon mængden i blodet. Det er endnu uafklaret og forsøgets resultater vil kunne benyttes til fremtidig rådgivning af RYGB-patienter i forhold til planlægning af fysisk aktivitet og den mest hensigtsmæssige kost i relation til at forebygge reaktiv hypoglykæmi.


Projekttitel: Abnormal neurovascular coupling in migraine – the role of extracellular K(+) signaling.
Bevillingsmodtager: Vladimir Matchkov
Institution: Aarhus University
Bevilget beløb: 144.000 kr.
Projektbeskrivelse: Hjernen har ingen energireserver og kræver en konstant forsyning af blod tilpasset sit metaboliske behov. Blodkarrene tilpasser blodstrømmen efter nervecellers aktivitetsmønster - neurovaskulær kobling. Dette medieres af hjernens støtteceller, astrocytter, der overvåger nervecelle aktivitet med sin ene ende og styrer cerebral arterie diameter og blodforsyning med den anden ende. Forstyrrelser i denne finjusterede kontrolmekanisme hindrer hjernens funktion og kan spille en vigtig rolle i patologi for migræne. Min hypotese er, at en forstyrrelse af cerebral blodgennemstrømning i migræne er forårsaget af unormal signalering mellem astrocytter og cerebrale blodkar. Jeg sigter på at karakterisere de underliggende molekylære mekanismer for neurovaskulære ændringer i migræne, så symptomerne kan kontrolleres og behandles. Til det formål vil vi studere mus, der bærer en mutation, som er vist at være forbundet med en alvorlig arvelig migræne. Vi vil studere, hvordan den cerebrale mikrokar-funktion kan påvirkes af nervecelleaktivitet via astrocytsignalering. Det kan kun undersøges i intakt hjernevæv. Vi vil studere, hvilke proteiner der ændres i mængde og funktion i mussehjerne med den migræne-associerede mutation. Projektet vil bidrage til at besvare spørgsmålet om, hvorvidt migræne er årsag eller konsekvens af neurovaskulære abnormiteter og foreslå nye terapeutiske strategier for migrænepatienterne, som desuden er tilbøjelige for stumme hjerte- og slagtilfælde.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. juni 2022

Afsendere