Gå til indhold

Midler til understøttelse af Arktisk Forskning

Arktisk forskning er et område med tiltagende betydning for Danmark og verdenssamfundet. For at anerkende betydningen af arktisk forskning har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i 2022 udmøntet midler rettet mod at styrke bl.a. kvaliteten og tilgængeligheden i arktisk forskning.

Der er nu givet bevillinger til ansøgninger modtaget i forbindelse med Uddanneles- og Forskningsstyrelsens opslag vedrørende Midler til understøttelse af arktisk forskning 2022. Der er i alt givet ca. 9,36 mio. kr. til 24 ansøgninger fordelt over opslagets tre aktiviteter.

Midlerne blev uddelt indenfor tre overordnede aktiviteter:

A. Deltagelse i internationale netværk og forskningssamarbejde
B. Styrket udnyttelse af den arktiske forskningsinfrastruktur
C. Styrkede investeringer i arktiske forskningsstationer

Der er samlet givet bevillinger for i alt ca. 9,36 mio. kr. ud af et samlet ansøgt beløb på knap 20,5 mio. kr. fordelt over i alt 40 ansøgninger.

Projekterne der har modtaget bevilling vil påbegynde i 2023.

Bevillingsbreve til de udvalgte og afslagsbreve er udsendt via E-grant. Afslagsbrevene indeholder en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer.


Projekttitel: Forskningsophold ved Institute of Marine and Antarctic Sciences, Hobart, Australien
Bevillingsmodtager: Lars Chresten Lund-Hansen
Institution: Aarhus Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 107.000 kr.


Projekttitel: Anbringelse i netværk og slægt / Placement in network and kinship care
Bevillingsmodtager: Lise Jönsson Koumaditis
Institution: VIA University College
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 145.000 kr. 


Projekttitel: Tidslige variationer i Færøske søer under global opvarmning dokumenteret gennem historiske og nutidige data – et forskningssamarbejde mellem Færøerne, Danmark og Island
Bevillingsmodtager: Kirsten Seestern Christoffersen
Institution: Københavns Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 175.566 kr.


Projekttitel: Radiological Assessment of Arctic Marine Environment in a Changing Climate
Bevillingsmodtager: Mu Lin
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 198.060 kr. 


Projekttitel: Security in an ice-free Arctic
Bevillingsmodtager: James Iain Rogers
Institution: Syddansk Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 142.910 kr. 


Projekttitel: Assessing a unique geological archive for understanding Greenland Ice Sheet evolution
Bevillingsmodtager: Lara Perez
Institution: GEUS
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 199.731 kr. 


Projekttitel: MARDI Arctic network meetings
Bevillingsmodtager: Christof Pearce
Institution: Aarhus Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 68.000 kr. 


Projekttitel: Arktisk Klimaforskningskonference i Nuuk
Bevillingsmodtager; Steffen Malskær Olsen
Institution: Danmarks Meteorologiske Institut
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 200.000 kr. 


Projekttitel: Hjemmeside til arktisk forskning i rigsfællesskabet vedrørende FN’s Tiår for havforskning og bæredygtig udvikling
Bevillingsmodtager: Steffen Malskær Olsen
Institution: Danmarks Meteorologiske Institut
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 200.000 kr. 


Projekttitel: Flerfagligt forskningssamarbejde mellem biologier, antropolog og fiskere/fangere
Bevillingsmodtager: Emilie Egebjerg Jensen
Institution: Aarhus Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 198.100 kr.


Projekttitel: Supplerende midler til ph.d.-projekt om ’The Great Arctic Melt’
Bevillingsmodtager: Lin Alexandra Mortensgaard
Institution: Dansk Institut for Internationale Studier
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 153.358 kr. 


Projekttitel: Marine Primary Production in a Changing Arctic Ocean
Bevillingsmodtager: Karl Michael Attard
Institution: Syddansk Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 143.600 kr. 


Projekttitel: Building synergies to explore the role of herbivores in soil carbon preservation in West Greenland
Bevillingsmodtager: Carsten Werner Mueller
Institution: Københavns Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 51.000 kr. 


Projekttitel: TephroSynchronisation Network: Synchronising rapid climate shifts using volcanic events
Bevillingsmodtager: Eliza Cook
Institution: Københavns Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 113.132 kr. 


Projekttitel: Detection of subsurface water on the Greenland ice sheet: A Collaborative project between GEUS and the University of Grenoble
Bevillingsmodtager: Baptiste Robert Marcel Vandecrux
Institution: GEUS
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 92.000 kr. 


Projekttitel: Prediction of Arctic changes with CMIP6 models
Bevillingsmodtager: Marion Devilliers
Institution: Danmarks Meteorologiske Institut
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 150.000 kr.


Projekttitel: ABRN – Arctic Building Research Network
Bevillingsmodtager: Martin Kotol
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Ansøgt Aktivitet: A
Bevilliget beløb: 197.224 kr.


Projekttitel: ISAAFFIK Arctic Gateway 2023-2026
Bevillingsmodtager: Peter Schmidt Mikkelsen
Institution: Aarhus Universitet
Ansøgt Aktivitet: B
Bevilliget beløb: 1.000.000 kr. 


Projekttitel: Ella Ø Forskningsinfrastruktur
Bevillingsmodtager: Søren Rysgaard, professor, leder af Arktisk Forskningscenter
Institution: Aarhus Universitet
Ansøgt Aktivitet: C
Bevilliget beløb: 587.500


Projekttitel: Gasanalysatorer til Kobbefjord forskningsstation
Bevillingsmodtager: Thomas Friborg Jacobsen, Professor
Institution: Københavns Universitet
Ansøgt Aktivitet: C
Bevilliget beløb: 625.706 kr. 


Projekttitel: Opgradering og effektivisering af Arktisk Stations forsknings- og moniteringsudstyr
Bevillingsmodtager: Per Juel Hansen, Professor og Sektionsleder
Institution: Københavns Universitet
Ansøgt Aktivitet: C
Bevilliget beløb: 666.272 kr. 


Projekttitel: Climate change and permafrost thawing, impact on radon concentrations and human health in the Arctic, Disko Zackenberg Research Stations
Bevillingsmodtager: Josephine Nymand, Afdelingschef
Institution: Pinngortitaleriffik/ Grønlands Naturinstitut
Ansøgt Aktivitet: C
Bevilliget beløb: 1.499.614 kr.


Projekttitel: Upgrade of Villum Research Station
Bevillingsmodtager: Henrik Skov, Professor
Institution: Aarhus Universitet
Ansøgt Aktivitet: C
Bevilliget beløb: 1.014.318 kr. 


Projekttitel: Nye umagnetiske bygninger til det Geomagnetiske Observatorie i Narsasuaq
Bevillingsmodtager: Nils Peter Olsen, Professor
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Ansøgt Aktivitet: C
Bevilliget beløb: 1.440.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. februar 2023