Gå til indhold

BSR Innovation Express - internationale match for innovationsnetværk og guld-klynger

Alle danske klyngeorganisationer med ECEI-Gold label , eller som er blandt de 22 nationale innovationsnetværk, finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeret kan nu søge op til kr. 250.000 fra BSR Innovation Express. Ansøgningsfrist: den 31. oktober 2014

Søg støtte via BSR innovation Express

Der er nu mulighed for at søge støtte til internationale klyngesamarbejdsprojekter via BSR innovation Express.

Særlige krav til danske ansøgere

Uddannelses- og Forskningsministeriet har opstillet en række krav til danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk, som skulle være opfyldt før de har mulighed for at kunne opnå medfinansiering.

Målgruppe

Hovedansøger er danske klyngeorganisationer, der har modtaget Gold label efter at have gennemført ECEI's cluster benchmarking, eller er blandt de 22 nationale innovationsnetværk, som er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeret. Endvidere kan videninstitutioner, der deltager i klyngen/netværket opnå del i finansieringen.

Virksomhedsdeltagelse

Minimum 3 danske små og mellemstore virksomheder (jf. EU's definition af SMV'er)  i projektet, og meget gerne flere.

Deltagelse af udenlandske klynger

Minimum 1 klynge fra et andet land i projektet, og gerne flere. Særlig prioritet til projekter, hvor der deltager 1 eller flere klynger fra et nordisk, baltisk eller andet Østersøland (dvs. Polen og Tyskland).

Finansiering

Der er medfinansiering af danske aktører med op til 250.000 kr. pr. projekt.

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet giver ikke støtte til de udenlandske klyngers deltagelse. Udenlandske klynger tilvejebringer selv deres finansiering i projektet. Bemærk, at andre lande kan have andre særregler for deres klyngers deltagelse i projekterne under dette opslag.

Medfinansiering

Krav om 50 pct medfinansiering fra de deltagende danske parter. Heraf skal de private virksomheder medfinansiere minimum 40 pct. Medfinansieringen kan enten være i form af in-kind bidrag (afholdte timer, eller andre ressourcer stillet til rådighed) eller kontante bidrag (eller en blanding af begge dele).

Konkurrence om midlerne

Der er mulighed for at finansiere 20-25 projekter fra dansk side. Det betyder, at der må forventes konkurrence blandt de indsendte ansøgninger.
Som udgangspunkt må det dog forventes, at der maksimalt er mulighed for at støtte to projekter pr. dansk ansøger i dette opslag.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019