Gå til indhold

Ekstraordinært ebola-opslag under Innovative Medicines Initiative (IMI2)

Europa-Kommissionen og den europæiske farmaceutiske industris brancheorganisation, EFPIA, har offentliggjort et ekstraordinært opslag med fokus på Ebola under det offentlig-private partnerskab IMI2. Opslaget indeholder 5 forskningsemner. Ansøgningsfrist: 1. december 2014.

Opslagets fem forskningsemner:

  • Topic 1: Vaccine development Phase I, II, and III

EU tilskud: mellem 10-20 millioner euro

  • Topic 2: Manufacturing capability

EU tilskud: mellem 10-20 millioner euro

  • Topic 3: Stability of vaccines during transport and storage

EU tilskud: ca. 2 millioner euro

  • Topic 4: Deployment and compliance of vaccination regimens

EU tilskud: ca. 25 millioner euro

  • Topic 5: Rapid diagnostic tests

EU tilskud: ca. 7,5 millioner euro

Hvem kan søge

EU's finansiering kan søges af forskere fra hospitaler, universiteter, andre forskningsinstitutioner, små og mellemstore virksomheder og virksomheder med maks. omsætning på 500 M euro, patientforeninger mfl. og udgør for nærværende call godt 140 millioner euro. EFPIA-medlemsvirksomheder matcher dette beløb med et 'in kind' bidrag i form af lønninger og laboratoriefaciliteter.

En ekstraordinær ansøgningsprocedure

På grund af det akutte behov for en FoU respons til Ebola krisen, er den normale to-trins procedure afløst af en 1 trins ansøgningsprocedure hvor ansøgerkonsortierne (min. tre partnere fra 3 EU/associerede lande) skal indbefatte både EFPIA virksomhederne og de ansøgere som er berettiget til EU støtte.

Yderligere om opslaget

Yderligere information

To webinarer vil snarligt blive annonceret på IMIs hjemmeside. Webinarerne vil finde sted:

12 November 2014 14:00 CET (Central European Time / Brussels time)

17 November 2014 14:00 CET (Central European Time / Brussels time)

Spørgsmål til opslaget

IMI-sekretariatets help-desk funktion besvarer spørgsmål om opslaget mv.

Send dit spørgsmål til: infodesk@imi.europa.eu

Find partnere til dit IMI2 projekt

Du kan søge partnere specifikt til Ebola opslaget ved hjælp af følgende partnersøgningsværktøj:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024