Gå til indhold

ERA-NET inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning af marine fødevarer lancerer opslag med fire fokusområder

Frist for pre-registrering: 15 April 2014. Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er partner i Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing – ERA-NET (COFASP), hvor danske forskere kan søge penge til projekter. DSF har afsat €0,5M til dansk deltagelse i opslaget.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Danmark deltager aktivt i COFASP, og har også rollen som koordinator. Formålet med COFASP er at udvide samarbejdet inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning af marine fødevarer for derved at støtte en bæredygtig fremtid for de marine ressourcer.

COFASP opslaget er åbent for ansøgninger, og der opfordres til transnationalt samarbejde via opslagets ’partnering hub’ på hjemmesiden.

Formålet med opslaget er at styrke forskning inden for disse fire områder:

  1. Økosystem tilgang til fiskeriforvaltning
  2. Fysisk planlægning (fiskeri og akvakultur)
  3. Forbedret akvakultur
  4. Produktionskæden

For yderligere oplysninger om opslaget og dets indhold henvises der til COFASP’s hjemmeside.

For at kvalificere sig skal et konsortium bestå af mindst tre deltagere fra mindst tre deltagende lande. Den samlede danske ramme  er €0,5M, og det er hensigten at støtte flere projekter. Projekterne forventes at løbe over max tre år.

 

Kontakt

Niels Gøtke
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 83 96
Email: nigoe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. april 2014