Gå til indhold

EU-midler til små og mellemstore virksomheder og web-entrepreneurer

EU vil øge innovation og fremme iværksætteri i Europa via forskellige virksomhedsrettede puljer og nu også via EU-projektet FINODEX. De uddeler midler til produkt- og forretningsudvikling inden for f.eks. sundhed og energi ved at udnytte åbne data. Ansøgningsfrist: 19. december 2014.

Hvem kan søge?

Små og mellemstore virksomheder, SMV, eller fra enkeltpersoner eller grupper på op til fire. Konsortier på mere end fire kan ikke søge.

Hvilke områder støttes?

Det kan søges midler inden for følgende områder:

 • Sundhed
  Projekter om f.eks. måling og forbedring af sundhedssektoren (i det man bruger statistikker genereret fra administrative data), om produkter til medico-industrien og til borgere.
 • Transport
  Projekter om f.eks. trafikdata, information om offentlig transport, energibesparelse, data fra sensorer.
 • Miljø
  Projekter der f.eks. trækker på data om udledninger, energipriser, fauna og flora.
 • Økonomi
  Projekter baseret på f.eks. økonomistatistikker, data om offentlige budgetter og udgifter, virksomhedsregistre etc.
 • Andet
  Andre områder kan komme i betragtning, så længe projektet benytter FIWARE og åbne data.

Hvor meget kan man søge?

Man kan i første omgang søge om 10.000 euro til den gode idé. Bliver ens ansøgning imødekommet, får man mulighed for støtte i det videre forløb over op til 9 måneder, hvor man designer og udvikler produktet eller løsningen, laver en forretningsplan og forbereder markedsintroduktion.

Det forventes, at ca. 100 projektidéer vil få støtte til første fase. Efter ansøgning forventes 50 at gå videre til fase 2 med vægt på design. Herefter forventes at 30 går videre til en udviklingsfase og kun 10 videre til en testfase. I hver fase er der yderligere tilskud, og man modtager desuden teknologisk og forretningsmæssig støtte i form af rådgivning og undervisning. 

Krav til ansøgere

Ansøgere skal gøre brug af softwaren FIWARE samt Åbne data.

FIWARE er software udviklet for EU-midler. Det kan derfor fritbruges af ansøgerne i deres udvikling af produkter og løsninger. FIWARE kan anvendes meget bredt, og EU ønsker at fremme anvendelsen af disse generiske programmer. Det er ligeledes et krav at ansøgeren bruger åbne data. Åbne data (open data) findes inden for mange områder f.eks. offentlig tilgængelig statistik på traffik- og sundhedsområdet. Ved at studere disse åbne data kan ansøgerne finde ud af, hvor der er problemer, de kan løse med deres produkt. 

En håndbog beskriver, hvordan man får fat i FIWARE og hvordan man får fat i åbne data, og hvordan de kan bruges. Håndbogen giver også inspiration til ideudvikling, brug af FIWARE og åbne data samt kommercialisering og finansiering.

Ansøgningen skal være på max 10 sider og bestå af fire sektioner:

 1. Brugen af FIWARE
 2. Den teknologiske ide, inklusiv brugen af åbne data
 3. Den forventede effekt, produktet eller løsninger vil have på målgruppe/samfund
 4. Ansøgerens kvalifikationer.

Rådgivning

Få vurderet om din ide er relevant, før du skriver en ansøgning. Kontakt FINODEX via e-mail pre-proposal@finodex-project.eu

Om FINODEX

FINODEX udspringer af det offentlige-private partnerskab The Future Internet. Fra dansk side deltager Copenhagen Business School, lektor Rasmus Ulslev Pedersen og Kim Balle i projektet. Det samme gør management konsulent Ivan Häuser. I projektkonsortiet indgår desuden firmaer og institutioner fra Belgien, Spanien og Italien.

Læs mere

Kontakt

Christian Holstein
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 66
Email: cho@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019