Gå til indhold

JPI indenfor Antimikrobiel Resistens annoncerer opslag - Innovative approaches to address antibacterial resistance

Ansøgningsfrist for fase 1 ansøgninger: 14. marts 2014: Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er partner i EU Joint Programme – Antimicrobial Resistance (JPIAMR), hvor danske forskere kan søge penge til projekter. DSF har afsat ½ mio. euro til dansk deltagelse i opslaget.

Danmark deltager aktivt i Joint Programming Initiative inden for Antimikrobiel Resistens (JPIAMR), hvis formål er at synliggøre behovet for forskning indenfor området antimikrobiel resistens.

JPIAMR åbner nu får ansøgninger til opslaget med titlen ”Innovative approaches to address antibacterial resistance”.

Formålet med opslaget er, at fremme multinationale translationelle forskningssamarbejder med henblik på etablering af stærke forskningssamarbejder, og fokus på løsninger inden for området. For nærmere oplysning om temaer, der kan søges støtte til, henvises der til JPIAMR´s opslagsside.

Mindst tre JPIAMR partnerlande skal indgå i samarbejdet. Den samlede ramme fra dansk side er ½ mio. euro, og det er hensigten at støtte flere projekter. Projekterne forventes at forløbe over max tre år.

Der er frist for fase 1 ansøgninger d. 14. marts 2014.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. januar 2014