Gå til indhold

Nyt opslag inden for Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) i Horizon 2020

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort et opslag inden for Marie Sklodowska-Curie (MSCA) i Horizon 2020 under overskriften: Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (IF). Ansøgningsfrist: Den 11. september 2014.

Individual Fellowships (IF) er delt op i to forskellige stipendietyper:

  1. European Fellowships
  2. Global Fellowships.

European Fellowships skal gennemføres ved en værtsinstitution i et EU medlemsland eller en associeret stat. Stipendiet kan søges af forskere, som befinder sig i eller uden for Europa.

Global Fellowships er baseret på, at forskeren er ansat ved en værtsinstitution i et tredjeland efterfulgt af en obligatorisk 12 måneders ansættelse ved en europæisk værtsinstitution.

Krav til ansøgerne

Det er et krav, at ansøgeren på tidspunktet for ansøgningsfristen har enten en ph.d. eller mindst fire års tilsvarende fuldtids erfaring med forskning.

Opslag, vejledning m.m.

Læs mere om

Behov for hjælp

EuroCenter hjælper med at finde det eller de opslag, der er relevante, og kan hjælpe med spørgsmål om ansøgningsprocessen.

Du kan også kontakte rådgivernetværket EU-DK Support og finde en rådgiver i nærheden af dig.

Kommende arrangementer

EuroCenter holder informationsmøder og kurser om Horizon 2020. Se kommende arrangementer på:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024