Gå til indhold

Opslag: Forskerophold ved SUNCAT på Stanford University

Søg om ophold ved det interdisciplinære forskningscenter SUstainable eNergy through CATalysis (SUNCAT) på Stanford University.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har som led i en overordnet strategi om brobygning mellem danske og californiske universiteter indgået en partnerskabsaftale med SUstainable eNergy through CATalysis (SUNCAT) på Stanford University.

Partnerskabsaftalerne mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og SUNCAT på Stanford University giver mulighed for at søge om ophold ved Stanford University af mellem 3 og 6 måneders varighed.

Aftalerne dækker den såkaldte slotting fee, hvilket giver gæsteforskeren status som ”Visting Scholar” som indebærer, at forskeren har de samme rettigheder og fordele, som de øvrige videnskabelige ansatte ved Stanford. Eksempelvis fuld biblioteksadgang, adgang til Stanford University data network (SUNET), berettigelse til rabatter i Stanford Bookstore etc.

Gæsteforskeren er selv ansvarlig for løn, forsikring samt udgifter til indkvartering og andre leveomkostninger.

Hvem kan søge og ansøgningsfrist?

Ph.d.-studerende og forskere ansat ved et dansk universitet eller en dansk forskningsinstitution. Ansøgningsfristen er onsdag den 29. oktober kl. 16.00.

Hvad kan du søge støtte til?

Forskerophold ved Stanford University af 3-9 måneders varighed. Der kan ligeledes gives et forudbetalt stipendie på 15.000 kroner til dække af omkostninger til rejse og ophold.

Krav

I vurderingen af ansøgerne lægges der vægt på match mellem ansøgerens forskningsfelt og SUNCATs fokus, kvalitet og klarhed i ansøgning samt ansøgers ”modenhed”.

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024