Gå til indhold

Opslag inden for Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) i Horizon 2020

Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag inden for Marie Sklodowska-Curie (MSCA) under overskriften: COFUND – co-funding of regional, national and international programmes. Opslaget har to spor - ét for yngre forskere og ét for erfarne forskere. Ansøgningsfrist: den 2. oktober 2014.

COFUND samfinansierer nye eller eksisterende regionale, nationale og internationale programmer. Målet er at åbne op for og bidrage til international, intersektoriel og interdisciplinær forskeruddannelse samt transnational og tværsektoriel mobilitet af forskere.

To typer af COFUND-projekter

Der er to forskellige typer af COFUND-projekter. For begge projekttyper gælder, at projektet har en enkelt deltager, som er ansvarlig for, at den nødvendige medfinansiering er til rådighed.  

COFUND's to spor:

  1. Doctoral Programmes, som henvender sig til 'Early Stage Researchers' (ESR)
  2. Fellowship Programmes, som henvender sig til 'Experienced Researchers' (ER) 

For Doctoral Programmes gælder, at forskeren ved ansættelse hos værtsinstitutionen skal befinde sig i de fire først år af forskerkarrieren. Forskeren må ikke have opnået en ph.d..

For Fellowship Programmes gælder, at forskeren ved ansættelsen hos værtsinstitutionen, er i besiddelse af en ph.d. eller har mindst fire års tilsvarende fuld-tids erfaring med forskning. 

Der gives ikke støtte til forskere, som allerede er fastansat hos værtinstitutionen.

Læs mere

Ansøgningsfrist i 2014  

OpslagAnsøgningsfrist
(et trin)
lukket

Få rådgivning

EuroCenter hjælper dig med at forstå opslagene og rådgiver om ansøgningsprocessen.

Du kan også kontakte:

Arrangementer om Horizon 2020

EuroCenter holder løbende arrangementer og kurser om Horizon 2020.

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024