Gå til indhold

Opslag under Innovative Medicines Initiative (IMI2)

Europa-Kommissionen og den europæiske farmaceutiske industris brancheorganisation, EFPIA, har netop offentliggjort det første opslag under det offentlig-private partnerskab IMI2 . Opslaget indeholder to forskningsemner. Ansøgningsfrist: 12. november 2014

Opslagets to forskningsemner

Type 1 diabetes: Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM).
EU tilskud ca. 131 millioner kr.

Retinal sygdom: Discovery and validation of novel endpoints in dry age-related macular degeneration and diabetic retinopathy.
EU-tilskud ca. 52 millioner kr.

Hvem kan søge

EU's finansiering kan søges af forskere fra hospitaler, universiteter, andre forskningsinstitutioner, små og mellemstore virksomheder, patientforeninger mfl. og udgør for nærværende call godt 183 millioner kroner. EFPIA-medlemsvirksomheder matcher dette beløb med et 'in kind' bidrag i form af lønninger og laboratoriefaciliteter.

Ansøgningsproceduren

Ansøgningen for IMI2-projekter er en to-trins procedure. Ansøgningsfristen til første trin er den 12. november 2014. Her skal ansøgerkonsortierne (min. tre partnere fra 3 EU/associerede lande) fremsende en relativt kort interessetilkendegivelse (Expression of Interest, EoI) via IMI’s elektroniske ansøgningssystem. Det udvalgte ansøgerkonsortium kobles med EFPIA konsortiet (grupper af EFPIA- medlemsvirksomheder), og sammen skriver de en fuld ansøgning til trin 2.

Yderligere information

Opslagene vil også blive præsenteret i København den 28. august i forbindelse med styrelsens lanceringskonference for IMI2 

IMI-sekretariatets help-desk funktion besvarer spørgsmål om opslaget mv. Send dit spørgsmål til: infodesk@imi.europa.eu

Find partnere til dit IMI2 projekt

Du kan søge partnere til det første opslag under IMI2 ved hjælp af følgende partnersøgningsværktøjer:

Kontakt

Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019