Gå til indhold

Støtte til internationale netværksaktiviteter – sjette opslag af International Network Programme

Styrelsen for Forskning og Innovation har nu slået sjette udgave af International Network Programme op. Der kan ydes støtte til internationale netværksaktiviteter med forskningsperspektiv. Ansøgningsfrist er mandag den 1. september 2014.

International Network Programme er åbent for forskere ved danske institutioner (både offentlige og private), der ønsker at indlede netværksaktiviteter med samarbejdsparter fra USA, Sydkorea, Japan, Brasilien, Israel, Kina eller Indien.

Ansøgningsfrist er mandag den 1. september 2014.

Der kan ydes støtte til afholdelse af for eksempel workshops og kortere ophold i et af de nævnte lande. Programmet har til formål at give forskere mulighed for at indlede nye samarbejder.

Der er afsat 10 mio. kr. til programmet i 2014, og der kan søges om op til 200.000 kr. eksklusiv overhead til et projekt.

Indsend ansøgning via den elektroniske ansøgningsportal (e-grant):

Af en tidligere version af opslaget fremgik det, at ansøgere ville få svar senest i december 2013. Der skulle have stået december 2014.

I opslagets afsnit 2.5 henvises der til EU-Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 vedr. de minimis støtte. Med virkning fra 1. januar 2014 blev denne forordning erstattet af EU-Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde på de minimis støtte. 

Linket ovenfor til skabelon til de minimis erklæring er blevet opdateret den 30. juni 2014 med henvisning til den nye forordning.

Kontakt

Anders Ødegaard
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 92
Email: aod@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024