Gå til indhold

Vil du være evaluator i Horizon 2020?

Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag efter eksperter, særligt til at evaluere ansøgninger til Horizon 2020. EU efterlyser personer fra akademiske institutioner og fra erhvervslivet, der vil være evaluatorer, samt organisationer, der vil indstille personer hertil. Ansøgningsfrist: løbende

Formålet er, at etablere en databasen af uafhængige eksperter med det bredeste udvalg af profiler til at løse opgaver i forbindelse med Horizon 2020 (H2020). Ekspertdatabasen vil bl.a. blive brugt til at finde evaluatorer til H2020-ansøgninger.

Udvælgelse

De uafhængige eksperter vil blive udvalgt på basis af fagligt niveau, erfaring og viden, i forhold til mulige områder og opgaver inden for rammerne af Horizon 2020. Desuden ville det være en fordel, at ansøgere også har ekspertise inden for en eller flere af Horizon 2020’s tværgående aspekter såsom:

 • innovation
 • SMV'er
 • formidling
 • vidensoverførsel
 • IPR rettigheder
 • samfundsfaglig videnskab og humaniora
 • køn i forskning
 • forskning og karriereudvikling
 • ph.d.-uddannelser
 • bæredygtig udvikling
 • internationalt samarbejde osv.

Inhabil

Medlemmerne af Horizon 2020 programkomiteer, de nationale kontaktpunkter, medarbejdere i Enterprise Europe Network samt medlemmer af Kommissionens rådgivende udvalg (Advisory Groups) er inhabile i forhold til at evaluere ansøgninger inden for deres respektive fagområder.

Er du allerede evaluator og vil være det igen?

Eksperter, der er registreret i databasen for uafhængige eksperter for 7. rammeprogram, og som ønsker at fortsætte som ekspert, skal tilkendegive dette. Desuden skal de opdatere deres område af ekspertise på linje med det nye sæt af fagområder og præ-definerede områder i H2020.

Opslag

Opslaget kan søges af:

 • uafhængig eksperter eller
 • organisationer (forskningsinstitutioner, universiteter, virksomheder eller offentlige institutioner mv.)

Opslag, betingelser, informationer om, hvordan man melder finder du på Europa-Kommissionens deltagerportal:

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist, men Europa-Kommissionen foretrækker ansøgninger tidligt. De skal nemlig bruge af databasen af uafhængige eksperter til at udvælge evaluatorer til den første runde af evalueringer af H2020-ansøgninger, der forventes i begyndelsen af 2014.

Opslag Ansøgningsfrist

Løbende

 

Få rådgivning

EuroCenter hjælper dig med at forstå opslagene og rådgiver om ansøgningsprocessen.

Du kan også kontakte:

Arrangementer

EuroCenter holder løbende arrangementer og kurser om Horizon 2020.

Kontakt

Jakob Just Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +32 2 213 41 64
Email: jjm@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024