Gå til indhold

Søg midler til forskning om kvalitet i videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter i 2017 en særbevilling på i alt op til 10 mio. kroner. Midlerne udbydes til at gennemføre 1-2 forskningsprojekter, der kan give bedre indsigt i måling og fremme af kvalitet i videregående uddannelser.

Hvem kan ansøge?

Ansøger skal være ansat på et universitet, skal som minimum have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer og have den fornødne forskningserfaring til at sikre projektets gennemførelse.

Opslag, ansøgningsblanket og bilag

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Frist: Mandag den 23. oktober 2017

Indsend din ansøgning til uddannelsesforskning@ufm.dk

OBS: Grundet efterårsferie vil spørgsmål vedrørende opslaget besvares indtil onsdag d. 18. oktober kl. 12:00. Stilles der spørgsmål herefter, vil disse besvares mandag d. 23. oktober.

Baggrunden for bevillingen

Der er over de senere år taget en række initiativer, der sigter imod at fremme kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Senest har regeringen med sit udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelsesinstitutioner lagt op til at understøtte kvalitet i uddannelserne yderligere, og at kvalitet konkret inddrages som en parameter i udmøntningen af midler til institutionerne.

Ministeriet ønsker yderligere at styrke denne indsats via forskningsbaseret viden, der kan understøtte udvikling af kvalitetsindikatorer mv.

 

Kontakt

Kåre Jarl
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 35
Email: kja@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. december 2021