Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2017 Søg midler til forskning om kvalitet i videregående uddannelser

Søg midler til forskning om kvalitet i videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter i 2017 en særbevilling på i alt op til 10 mio. kroner. Midlerne udbydes til at gennemføre 1-2 forskningsprojekter, der kan give bedre indsigt i måling og fremme af kvalitet i videregående uddannelser.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 84 35
E-mail: kja@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 47
E-mail: lsp@ufm.dk

Hvem kan ansøge?

Ansøger skal være ansat på et universitet, skal som minimum have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer og have den fornødne forskningserfaring til at sikre projektets gennemførelse.

Opslag, ansøgningsblanket og bilag

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Frist: Mandag den 23. oktober 2017

Indsend din ansøgning til uddannelsesforskning@ufm.dk

 

Baggrunden for bevillingen

Der er over de senere år taget en række initiativer, der sigter imod at fremme kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Senest har regeringen med sit udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelsesinstitutioner lagt op til at understøtte kvalitet i uddannelserne yderligere, og at kvalitet konkret inddrages som en parameter i udmøntningen af midler til institutionerne.

Ministeriet ønsker yderligere at styrke denne indsats via forskningsbaseret viden, der kan understøtte udvikling af kvalitetsindikatorer mv.

 

Senest opdateret 01. september 2017