Gå til indhold

Indstil forskere til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier 2021

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder kandidater til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier til uddeling i 2021. Frist for indstillinger er mandag d. 22. juni 2020 kl. 12.00.

Udskydelse af frist for indsendelse af indstillinger til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier 2021

På grund af situationen med COVID-19 har Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Danmarks Frie Forskningsfond besluttet at udskyde fristen for indsendelse af indstillinger til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier 2021.

Den oprindelige frist d. 26. maj 2020 kl. 12.00 er derfor udskudt til d. 22. juni 2020 kl. 12.00.

Indstillede kandidater til EliteForsk-rejsestipendier skal på tidspunktet for indsendelse af indstillingen have mindst halvandet år tilbage af ph.d.-forløbet. Dette beregnes forsat fra den oprindelige indstillingsfrist d. 26. maj, selvom denne er udskudt.

De øvrige vilkår for indsendelse af indstillinger til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier 2021 er uændret.

 

Der udbydes fem EliteForsk-priser på hver 1,2 millioner kroner. Heraf er 200.000 kroner en personlig hædersgave, mens 1 million kroner skal anvendes til forskningsaktiviteter.

Universiteter, forskningsinstitutioner og private virksomheder med forskningsaktiviteter kan indstille fremragende yngre forskere af international topklasse, der på ekstraordinær vis bidrager til at styrke dansk forskning.

Der udbydes endvidere op til 20 EliteForsk-rejsestipendier på hver 200.000 kroner. Rejsestipendierne skal anvendes til, at særligt talentfulde ph.d.-studerende kan gennemføre længerevarende studieophold ved stærke internationale forskningsmiljøer.

Universiteter og andre ph.d.-gradsgivende institutioner kan indstille ph.d.-studerende, der på indstillingstidspunktet har mindst halvandet år tilbage af deres ph.d.-studium.

Frist og procedure

Indstillinger indsendes via Styrelsen for Forskning og Uddannelses ansøgningssystem e-grant. Fristen for indstillinger er mandag d. 22. juni 2020 kl. 12.00. Læs mere om kriterier for indstilling, e-grant mm. i de to opslag samt vejledningen nedenfor.

Modtagerne af Eliteforsk-priser og -rejsestipendier 2021 offentliggøres ved EliteForsk-prisuddelingen, der forventes afholdt i uge 9 2021.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. januar 2024