Opslag 2020

Se opslag fra 2020
Viser 1-7 af 7 resultater
PRODEX opslag
Publiceringsdato 26. juni 2020 Der udbydes nu 18,1 millioner kr. til danske aktiviteter, der ligger inden for rammerne af programmet samt kriterier for tildeling. Ansøgninger modtaget senest 11. september 2020 vurderes samlet.
Søg om støtte til rumrelaterede udviklingsaktiviteter i ESA’s teknologiprogrammer i 2020
Publiceringsdato 11. maj 2020 Danske virksomheder og forskere har nu mulighed for at søge om støtte til rumrelaterede teknologiudviklingsaktiviteter. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i 2020 øremærket i alt ca. 44 mio. kr. til udvikling af rumteknologi og applikationer baseret på satellitdata i ESA’s teknologiprogrammer.
Opslag om forskernetværk inden for plantesundhed og alternative proteiner
Publiceringsdato 09. marts 2020 Nordisk Komité for landbrugs- og fødevareforsyning (NKJ) har offentliggjort et opslag med det formål at styrke samarbejdet mellem forskere fra de nordiske lande indenfor plantesundhed og alternative proteiner. Ansøgningsfrist: 15. april 2020, kl 12:00.
Opslag af resultatkontraktmidler til Godkendt Teknologisk Service 2021-2024.
Publiceringsdato 06. marts 2020 Uddannelses og Forskningsministeriet opslår midler, som kan søges af de godkendte teknologiske serviceinstitutter til at medfinansiere udvikling af ny viden på GTS-institutterne. Du kan læse det aktuelle opslag i linket nedenfor.
Opslag til klyngeprogrammet "Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024"
Publiceringsdato 06. marts 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet annoncerer sammen med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse midler til landsdækkende klyngeaktiviteter i perioden 2021-2024. Ansøgningsfrist er onsdag den 27. maj 2020 kl. 10:00.
Indstil forskere til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier 2021
Publiceringsdato 05. marts 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder kandidater til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier til uddeling i 2021. Frist for indstillinger er mandag d. 22. juni 2020 kl. 12.00.
Opslag til nye COST Aktioner
Publiceringsdato 20. januar 2020 COST Association modtager ansøgninger til nye COST Aktioner. Støtten gives til blandt andet etablering af forskningsnetværk, kortere uddannelsesophold og træningsskoler. Næste ansøgningsfrist er den 29. oktober 2020, kl.12:00 (CET).