Opslag til nye COST Aktioner

COST Association modtager ansøgninger til nye COST Aktioner. Støtten gives til blandt andet etablering af forskningsnetværk, kortere uddannelsesophold og træningsskoler. Næste ansøgningsfrist er den 29. oktober 2020, kl.12:00 (CET).
Kontakt
Mette Trojahn Petersen
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 80 59
Email: mtp@ufm.dk
Tina Gaard Sander
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 83 69
Email: tgs@ufm.dk

Hvad støtter de nye COST Aktioner?

Der kan søges støtte til:

  • etablering af forskernetværk
  • uddannelsesophold på op til tre måneder
  • træningsskoler
  • afholdelse af konferencer, seminarer og workshops
  • gensidig benyttelse af forskningsinfrastrukturer
  • rejse- og opholdsudgifter for forskere, som deltager i møder vedrørende COST Aktioner.

Der kan ikke søges støtte til forskningsaktiviteter.

Hvordan ansøges?

Ansøgninger om nye COST Aktioner er maksimum 15 sider og følger en one-stage evalueringsprocedure. Ansøgninger skal følge ansøgningsskabelonen udarbejdet af COST Association.

Du finder ansøgningsvejledning (SESA Guidelines), ansøgningsskabelon (technical annex) sammen med andre relevante dokumenter på:

Ansøgningsfrist

Den 29. oktober 2020, kl.12:00 (CET).

OBS! Den oprindelige ansøgningsfrist den 29. april 2020 er blevet udskudt til den 29. oktober 2020 på grund af COVID-19.

Læs mere

Kontakt

Mette Trojahn Petersen
Kontorfunktionær
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Telefon: +45 7231 8059
E-mail: mtp@ufm.dk

Tina Gaard Sander
Områdeleder
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Telefon: +45 72318369
E-mail: tgs@ufm.dk

Christer Halen
Senior Administrator - Science Operations
COST Association
E-mail: christer.halen@cost.eu
 

Senest opdateret 19. marts 2020