Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2021 Opslag af FoU-midler for 2021, VEU-trepart

Opslag af FoU-midler for 2021, VEU-trepart

De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge midler til forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) til udvikling af den videregående voksen- og efteruddannelse.
Kontakt
Mikkel Bech Liengaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 01
Email: mbli@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) bevilger forsøgs- og udviklingsmidler til udvikling af den videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU). Det sker i regi af udviklingsprogrammet, som UFM har iværksat i forbindelse med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel VEU (2018-2021). UFM bevilger op til 5 mio. kr.

Udmøntningen af midler sker til projekter inde for områder, som VEU-arbejdsgruppen har anbefalet at prioritere. Projekter, som der kan ansøges om midler til, skal være inde for følgende områder (se venligst vedlagte FoU-opslag for uddybning):

1. Grøn omstilling

Danmark står over for en betydelig opgave med at skabe grøn omstilling. Derfor kan der blive uddelt midler til projekter, der bidrager til arbejdsstyrkens opkvalificering til den grønne omstilling.

Der er behov for, at arbejdsstyrken har den nødvendige ekspertise og faglige viden til at skabe den grønne omstilling i praksis. Det kan f.eks. være behov for grøn kompetenceudvikling af faglærte på akademiuddannelserne, understøttelse af transfer af grøn forskning til arbejdsmarkedet via VVEU. Derudover kan der f.eks. være behov for udviklingen af opkvalificeringstilbud til undervisere om grøn og teknologisk omstilling på alle relevante uddannelsesniveauer fra grundskolen til universitetet. 

Det centrale for bevilling af midler til projekterne er, at indsatserne er inden for videregående VEU og bidrager til arbejdsstyrkens grønne omstilling.

2. Virtuel undervisning og -didaktik

I forbindelse med COVID-19-krisen har uddannelsesinstitutionerne gjort sig mange erfaringer med nye og mere digitale tilrettelæggelsesformer af undervisningen på videregående VEU. Undervisning tilrettelagt helt eller delvist i det virtuelle rum indeholder potentialer for at imødekomme medarbejderes og virksomheder stigende efterspørgsel efter korte- og fleksibelt tilrettelagte kurser. Forbundet med disse nye tilrettelæggelsesformer er der imidlertid også nye krav til undervisningsformater og -didaktik  

Der kan således blive uddelt midler til projekter, der udvikler undervisningsaktiviteter og/eller –formater, som bidrager til et øget læringsniveau og aktivitetsniveau i konteksten af virtuel undervisning på de offentlige videregående efteruddannelser.

Derudover kan der blive uddelt midler til projekter, der adresserer de tekniske- og administrative behov, der er fordrende for online undervisning med et højt læringsudbytte og med et højt aktivitetsniveau på de offentlige videregående efteruddannelser. 

Projekterne kan både tage sit afsæt i undervisning der er tilrettelagt helt og delvist online, samt undervisning tilrettelagt til specifikke målgrupper, f.eks. med begrænsede sprog- og/eller begrænsede IT-kundskaber.

I vurderingen af ansøgningerne til projekterne, vil der bl.a. blive lagt vægt på, at projekterne er knyttet til en eller flere relevante VVEU-uddannelser og på hvilken effekt, projekterne har på disse.

Ansøgere til projektmidler bedes på forhånd orientere sig i igangværende forsøgs- og udviklingsprojekter inden for videregående VEU.

Ansøger

Ansøger skal være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Se det vedlagte FoU-opslag for formkrav til ansøgningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag d. 5. november 2021 kl. 12.00. Alle ansøgninger skal sendes til veutrepart@ufm.dk.

Senest opdateret 10. september 2021