Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2021 Opslag: Få støtte til større klimaevents under Forskningens Døgn

Opslag: Få støtte til større klimaevents under Forskningens Døgn

Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker at udmønte cirka 1,5 million kroner til større, forskningsformidlende klimaevents under Forskningens Døgn 2022. Det er muligt for både private og offentlige myndigheder, virksomheder og institutioner samt for foreninger at søge om støtte.

Forskningens Døgn har opsparede midler efter et år med aflysning af videnskabsfestivallen med mere, derfor udmøntes der nu ekstraordinært bevillinger til klimaevents under Forskningens Døgn 2022.

Bevillinger gives til events, der formidler klimaforskning, og som skaber mødesteder mellem borgere og forskere. Ansøgere skal kunne realisere sit eventforslag i uge 17 under Forskningens Døgn.

Der kan søges om bevillinger på minimum 250.000 kr. og maksimum 800.000 kr.

Bevillingen er en del af de udlodningsmidler fra Danske Spil og Klasselotteriet, som Uddannelses- og Forskningsministeriet råder over.

Krav for at søge

Eventforslag skal handle om klima – gerne med fokus på havet. De skal derudover:

  • være udviklet særligt til Forskningens Døgn
  • svare overens med formålet for Forskningens Døgn
  • være forskningsformidlende, dvs. formidle forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og processer. Der kan således ikke gives støtte til forskningsaktiviteter. Evt. data eller resultater indsamlet som led i eventen må dog gerne bruges efterfølgende i forskningsøjemed.
  • formidlingen kan forestås af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d’er) og forsknings- og kulturformidlere
  • resultere i et eller flere borgerinddragende events i uge 17, 2022.
  • mindre dele af eventen kan eksekveres efter uge 17, dog senest inden udgangen af 2022.

Forskningens Døgn ønsker events spredt over hele landet. Der er ikke krav til, hvilken type events der skal udvikles. Det kan være alt fra videnskabsteater, citizen science-projekter til sejladser med forskere.

Flere aktører kan gå sammen om en ansøgning, og der kan bevilges støtte til intern løn.

Ansøgningsfrist

Sidste frist for at søge er onsdag den 5. januar 2022, kl. 12.

Spørgsmål

Sekretariatet for Forskningens Døgn giver gerne telefonisk og skriftlig vejledning om administrative og formelle forhold, der vedrører opslaget og ansøgningsproceduren. Sekretariatet har ikke mulighed for at vejlede om ansøgningers materielle indhold, herunder bl.a. i forhold til, om ansøgninger konkret opfylder opslagets vurderingskriterier.

Sekretariatet kan kontaktes her:

Lotte Holm, projektleder Forskningens Døgn
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Tlf. 7031 7580 eller mail forsk@ufm.dk

 

 

Senest opdateret 25. november 2021