Gå til indhold

Tillægsopslag til klyngeprogrammet ”Innovationskraft: Danske Klynger for viden og erhverv 2021-2024” til en indsats for styrket dansk deltagelse i Horizon Europe.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen annoncerer midler til at styrke dansk deltagelse i Horizon Europe gennem viden- og erhvervsklyngerne til og med 2024. Den samlede bevillingsramme for tillægsopslaget vil være på 10 mio. kr. og ansøgningsfristen er den 21. november 2022 kl. 12:00.

Tillægsopslaget giver de 13 udpegede klynger under klyngeprogrammet ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024” mulighed for at søge op til 1,5 mio. kr. til at understøtte dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forsknings og innovation, Horizon Europe. I det forrige rammeprogram, Horizon 2020, var den danske virksomhedsdeltagelse lavere end EU-gennemsnittet, og der er derfor et særligt potentiale for at få flere danske virksomheder ind i det nuværende rammeprogram.

Tillægsopslaget har fokus på at understøtte klyngernes potentiale for at fungere som løftestang for øget dansk virksomhedsdeltagelse i EU’s rammeprogram og skabe fundamentet for et styrket internationalt samarbejde mellem virksomheder og innovationsaktører, herunder universiteter og GTS-institutter.

Styrelsen ønsker også at fremme internationaliseringen af klyngerne og understøtte den nødvendige kapacitetsopbygning i klyngeorganisationerne for, at der kan blive prioriteret klyngeaktiviteter rettet mod Horizon Europe.

Det samlede opslagsmateriale kan findes på denne side.

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. november 2022 kl. 12:00

Materiale:

Der skal søges via klyngens eksisterende bevillingssag ”innovationskraft: Danske Klynger for viden og erhverv 2021-2024” i E-grant.

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. november 2022 kl. 12:00

Kontakt

Christopher Allan Poulsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 39
Email: calp@ufm.dk
Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024