Gå til indhold

Hvor kan jeg søge midler til en postdoc?

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Internationale postdocstipendier fra Danmarks Frie Forskningsfond

De individuelle postdocstipendier kan søges af forskere, der har erhvervet ph.d.-graden eller har kvalifikationer, der kan sidestilles med den (f.eks. positiv adjunktbedømmelse).

Hvis du er ph.d-studerende, kan du søge, hvis du vedlægger en erklæring fra vejleder om forventet aflevering inden for 6 måneder efter ansøgningsfristen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. juni 2022