Gå til indhold

Det ydre rum

Love, bekendtgørelser og andre regler gældende for det ydre rum

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiviteter i det ydre rum

Lov nr. 409 af 11. maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum

Rumbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1116 af 3. juni 2021 om krav ved godkendelse af aktiviteter i det ydre rum m.v. 

Delegationsbekendtgørelse 

Bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. januar 2023