Gå til indhold

Gældende love og regler

Oversigt over gældende love, bekendtgørelser og regler på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

- se samlet oversigt over love, bekendtgørelser m.v. på retsinformation.dk

- se samlet oversigt over lovforslag på Folketinget.dk

- se ministeriets lovforslag og bekendtgørelser i høring

- se Folketingets Ombudsmands udtalelser om aktindsigt m.v. på Offentlighedsportalen.dk

- se bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på retsinformation.dk