Gå til indhold

Udlodningsmidler

Love, bekendtgørelser og andre regler gældende for udlodningsmidler til forsknings- og forskningsrelaterede aktiviteter.

Love og bekendtgørelser

Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, jf. lov nr. 1532 af 19. december 2017.

Udlodningsbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 476 af 13. maj 2013 om regnskabsaflæggelse og revision for lotterimidler m.v. fordelt af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til forskningsformål. Bekendtgørelsen er gældende for midler fordelt efter 15. maj 2013.   

Andre regler

Revisionsinstruks

Det påhviler bevillingshaveren at sørge for revision af regnskaber i overensstemmelse med den revisionsinstruks for bevillingsregnskaber, som Styrelsen for Forskning og Innovation har udstedt, og som er gældende på tidspunktet for aflæggelse af regnskab. 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024