Gå til indhold

Efter- og videreuddannelser

Love og bekendtgørelser på efter- og videreuddannelsesområdet under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bekendtgørelse af lov nr. 609 af 28. maj 2019 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov nr. 1038 af 30. august 2017 om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Lov nr. 247 af 6. april 2001 om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

Bekendtgørelse af lov nr. 579 af 1. juni 2014 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Følgebreve

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024