Gå til indhold

Sektorforskning

Love og regler vedrørende sektorforskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om sektorforskningsinstitutioner (sektorforskningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 1. juni 2014

Bekendtgørelse nr. 207 af 12. marts 2018 om sektorforskningsinstitutioner 

Bekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2006 om evaluering af sektorforskningsinstitutioner 

Bekendtgørelse nr. 253 af 15. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutioner

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024