Gå til indhold

Akkreditering

Med akkrediteringsloven er der pr. 1. juli 2013 indført et samlet akkrediteringssystem i Danmark, der dækker både universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner.

Akkrediteringssystemet har hovedvægt på akkreditering af institutioner. Med institutionsakkreditering er det op til institutionerne selv at fastsætte det system, der bedst sikrer og udvikler kvaliteten og relevansen af deres uddannelser.

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser 

Følgebrev til bekendtgørelsen om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. august 2021