Gå til indhold

Universiteter

Love og bekendtgørelser vedrørende universiteterne

Love og bekendtgørelser

Universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 

Bekendtgørelse nr. 1611 af 28. december 2022 om tilskud, regnskab og revision m.v. ved universiteterne

Personalejura

Campus

Forskningssamarbejde

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. november 2023