Gå til indhold

Opfindelser og teknologioverførsel

Love, bekendtgørelser og andre regler gældende for opfindelser og teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Love og bekendtgørelser

Forskerpatentloven

Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (forskerpatentloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 17. marts 2009. 

Tech-trans-loven  

Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 1. juni 2014

Andre regler

Retningslinjer af 21. januar 2005 for universiteternes forskningssamarbejde med private virksomheder

Retningslinjer af 1. februar 2000 for offentlighed om privat finansiering af offentlig forskning

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2023